Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. novembris, 2011

Tiesnešu konference ievēl pašpārvaldes institūciju pārstāvjus

Kaut arī iepriekšējā Tiesnešu konferencē ievēlēto Tiesnešu disciplinārkolēģjas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pilnvaru laiks nav beidzies, šīgada tiesnešu konferencei 25. novembrī bija jāpārvēl atsevišķi to locekļi. Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju konference ievēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Dzalbi.
27. novembris, 2011

Tiesnešu konferencē atzinīgi vērtē Tieslietu padomes pirmo darbības gadu

25. novembrī notikusī Latvijas tiesnešu konference bija pirmā Tieslietu padomes sasauktā tiesnešu konference un Augstākās tiesas priekšsēdētājs tiesnešus pirmo reizi uzrunāja arī kā Tieslietu padomes priekšsēdētājs. „Tieslietu padomes pirmais darba gads ir iezīmējis šīs institūcijas vietu un lomu tiesu varas darbībā un attīstībā.
27. novembris, 2011

Tiesnešu konferencē akcentē nepieciešamību paātrināt tiesvedības procesu gaitu

„Tiesnesis ir neatkarīgs nevis tāpēc, lai izolētos no sabiedrības, bet gan tādēļ, lai vislabākajā veidā kalpotu sabiedrībai. Un tas ir atkarīgs no diviem faktoriem: tiesnešu profesionalitātes un priekšnoteikumiem, kādus tiesneša darba ražīgumam rada likumdevējs un izpildvara, ” apsveikumā Latvijas tiesnešu konferencei 25. novembrī rakstīja Valsts prezidents Andris Bērziņš.
23. novembris, 2011

Piektdien sanāk Latvijas tiesnešu konference

Piektdien, 25. novembrī Tieslietu padome sasauc gadskārtējo Latvijas tiesnešu konferenci. Plānots, ka konferencē tiesnešus uzrunās Valsts prezidents Andris Bērziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga.
22. novembris, 2011

Tieslietu padomes 21. novembra sēdes lēmumi

Atbalsta tiesu budžeta pieprasījumu Tieslietu padome 21. novembra sēdē atbalstīja Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu un Tieslietu ministrijas apkopoto apgabaltiesu un rajona (pilsētas) tiesu budžeta pieprasījumu 2012. gadam.
16. novembris, 2011

Tieslietu padome izskatīs tiesu budžetu pieprasījumu 2012. gadam

Pirmdien, 21. novembrī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā izskatīs Tieslietu ministrijas apkopotā tiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2012. gadam