Par Tieslietu padomi

Drukas versija
14. decembris, 2011

Tieslietu padome atbalsta Administratīvās rajona tiesas vadītāju iecelšanu amatos

Tieslietu padome 13. decembra sēdē atbalstīja atkārtotu Ilzes Freimanes iecelšanu Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Ilze Freimane Administratīvo rajona tiesu vada kopš 2006. gada. Sekmīgi organizējusi tiesas darbu, šajā laikā darbu uzsākuši Administratīvās rajona tiesas tiesu nami Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā.