Par Tieslietu padomi

Drukas versija
23. februāris, 2011

Par Tieslietu padomes 22. februāra sēdē lemtajiem jautājumiem

Latvijas Tiesnešu konference, ko bija paredzēts sasaukt aprīlī, pārcelta uz rudeni. Tieslietu padome šādu lēmumu pieņēma racionālu apsvērumu dēļ - lai nebūtu jāorganizē vēl vienu konferenci, kad Saeima būs izdarījusi grozījumus likumā „Par tiesu varu”, saistībā ar kuriem būs nepieciešams sasaukt tiesnešu konferenci.
21. februāris, 2011

Tieslietu padome apstiprinās Tiesnešu konferences nolikumu un nākamās konferences darba kārtību

Otrdien, 22. februārī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apspriedīs 15. aprīļa Tiesnešu konferencē izskatāmos jautājumus, kā arī apstiprinās Tiesnešu konferences nolikumu. Tieslietu padomes sēdē paredzēts noteikt tiesnešu skaitu katrā rajonu (pilsētas) tiesā, apgabaltiesā un zemesgrāmatu nodaļā. Pēc Tieslietu padomes priekšlikuma Saeima ir apstiprinājusi kopējo tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās 315, apgabaltiesās 134, zemesgrāmatu nodaļās 80 tiesneši.