Par Tieslietu padomi

Drukas versija
31. marts, 2011

Par Tieslietu padomes 30. marta sēdes jautājumiem

Tieslietu padome 30. marta sēdē uzklausīja Tiesu administrācija direktora Edvīna Balševica ziņojumu par Tiesu administrācijas darba rezultātiem 2010. gadā. Direktors akcentēja aktuālākos problēmjautājumus tiesu darbības nodrošinājumā. Pirmkārt tā ir drošība tiesu iestādēs. Valsts policija atsacījusies pildīt tai likumā „Par tiesu varu” uzlikto pienākumu nodrošināt kārtībniekus tiesās, pamatojot to ar resursu trūkumu.
29. marts, 2011

Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas pārskatu un apspriedīs vairākus nolikumus

Trešdien, 30. martā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tiesu administrācija sniegs pārskatu par 2010. gada darba rezultātiem. Tieslietu padome apspriedīs Tiesnešu papildu atlīdzības un ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu noteikšanas kārtību, Tiesnešu amata apliecības izsniegšanas kārtību un Tiesneša mantijas un amata zīmes lietošanas kārtību.