Par Tieslietu padomi

Drukas versija
18. jūnijs, 2011

Latvijas Tieslietu padome uzņemta Eiropas tieslietu padomju asociācijā

Eiropas tieslietu padomju tīkla (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) ģenerālā asambleja pieņēmusi lēmumu par Latvijas Republikas Tieslietu padomes uzņemšanu par locekli organizācijā. Lēmums pieņemts asamblejā, kas notika 8.-10. jūnijā Viļņā. ENCJ ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas.
1. jūnijs, 2011

Tieslietu padome: grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību vēl vairāk ierobežo konstitucionālo institūciju budžeta neatkarību

Tieslietu padome uzskata, ka 26. maijā Saeimā pieņemtie grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību nenodrošina Satversmes tiesas sprieduma izpildi un nenovērš normatīvā regulējuma trūkumus, kas saistīti ar konstitucionālo institūciju un Tiesībsarga budžeta pieprasījuma neatkarības nodrošināšanu. Tieslietu padome atzīst, ka Saeimas piedāvātais risinājums paredz tikai formālu šo iestāžu viedokļu fiksēšanu Ministru kabineta dokumentos un pēc būtības vēl vairāk ierobežo institūciju budžeta pieprasījuma procesu.