Par Tieslietu padomi

Drukas versija
10. decembris, 2012

Tieslietu padome: jāsaglabā aizliegums tiesnesim darboties politiskajās partijās

Tieslietu padome atbalsta spēkā esošo likuma „Par tiesu varu” noteikto aizliegumu tiesneša amatu savienot ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām. Šādu lēmumu Tieslietu padome pieņēma pēc Satversmes tiesas uzaicinājuma paust viedokli kā pieaicinātajai personai lietā par likuma „Par tiesu varu” 86. panta trešās daļas atbilstību Satversmes 102. pantam. Minētā likuma norma noteic, ka tiesneša amats nav savienojams ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām.
8. decembris, 2012

Tieslietu padome formulēs viedokli ST ierosinātajā lietā par normu, kas aizliedz tiesnesim darboties politiskās partijās

Pirmdien, 10.decembrī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apstiprinās tiesnešu profesionālās darbības kārtējās novērtēšanas sarakstu 2013.gadam. Tieslietu padome apspriedīs atbildi Satversmes tiesai lietā Nr.2012-16-01, kurā Tieslietu padomei kā pieaicinātai personai lūgts sniegt viedokli.
23. novembris, 2012

Tieslietu padome lemj tiesnešu karjeras jautājumus

Tieslietu padome 20. novembra sēdē, kas notika rakstveida procedūrā, atbalstīja desmit rajonu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku iecelšanu amatos. Par Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci uz pieciem gadiem tiek iecelta Ingrīda Brūvere, Balvu rajona – Vija Pužule, Cēsu rajona – Inese Kiršteine, Jūrmalas pilsētas – Dainida Sarma, Ludzas rajona – Elīna Volika, Madonas rajona – Baiba Caunīte, Preiļu rajona – Lidija Mičule, Tukuma rajona – Mārīte Hazenfuse, Valmieras rajona – Lolita Marovska un par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku – Gunārs Siliņš.
6. novembris, 2012

Tieslietu padome iesaka saglabāt Augstākās tiesas nosaukumu

Tieslietu padome pauž viedokli, ka arī pēc strukturālās tiesu sistēmas reformas, kad pēc tiesu palātu darbības beigām Augstākā tiesa darbosies tikai kā kasācijas instance, jāsaglabā Augstākās tiesas nosaukumu. 5. novembra sēdē, uzklausot dažādos viedokļus, padome vienojās, ka arī pēc strukturālās reformas kasācijas instancei būtu saglabājams Augstākās tiesas nosaukums, jo vēsturiskais Senāta nosaukums šodien gan Latvijā, gan starptautiskajā sabiedrībā varētu būt nezināms un neizprotams, turklāt šāda iemesla dēļ nevajadzētu grozīt Satversmi. Senāts varētu tikt saglabāts kā Augstākās tiesas struktūrvienības nosaukums.
5. novembris, 2012

Tiesnešu konference uzklausa izpildvaras, Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārskatus

„Tieslietu padomes otrais darba gads ir stiprinājis šīs institūcijas lomu attiecību līdzsvarošanā starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēju, Tieslietu padomes viedoklis un priekšlikumi sadzirdēti un ņemti vērā nopietnāk nekā tas bija pirmajā darbības gadā,” 2. novembrī notikušajā Latvijas tiesnešu konferencē rezumēja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Savā ziņojumā priekšsēdētājs informēja par Tieslietu padomes risinātajiem jautājumiem tās otrajā darbības gadā.
5. novembris, 2012

Tieslietu padome diskutēs par Augstākā tiesas nosaukumu un tiesnešu piemaksām

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 5. novembrī, diskutēs un formulēs viedokli par iespējamo Augstākās tiesas nosaukuma maiņu. Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija aicinājusi Tieslietu padomi paust viedokli par iespējamo Augstākās tiesas nosaukuma maiņu strukturālās reformas ietvaros pēc tiesu palātu darbības beigām, kad Augstākā tiesa darbosies tikai kā kasācijas instance.
31. oktobris, 2012

Tiesnešu konferencē – par cilvēktiesību aktualitātēm tiesu darbā un tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Piektdien, 2. novembrī notiks ikgadējā Latvijas tiesnešu konference, ko sasauc Tieslietu padome. Tiesnešus konferencē uzrunās tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga, pamatziņojumu sniegs Augstākās tiesas un vienlaikus arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Konferences pirmā daļa būs veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – priekšsēdētāju Pētera Dzalbes, Visvalža Sprudzāna un Gunāra Aigara pārskata ziņojumiem, kā arī informācijai par tiesnešu profesionālās darbības jauno novērtēšanas sistēmu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.
24. oktobris, 2012

Par tiesnešu konferences vadītāju Tieslietu padome nosaka Normundu Riņķi

Oktobrī rakstveida procesā notikušas divas Tieslietu padomes sēdes. Vienā no tām Tieslietu padomes locekļi ievēlēja 2. novembra tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru. Konferences vadītāja pienākumi uzticēti Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Normundam Riņķim, bet sekretāres pienākumi – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Vitai Vjaterei.
1. oktobris, 2012

Par Tieslietu padomes 1. oktobra sēdē skatītajiem jautājumiem

Viena no galvenajām tēmām ikgadējā Latvijas tiesnešu konferencē 2. novembrī būs veltīta tiesu darbam atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai – liecina šodien Tieslietu padomes apstiprinātā konferences darba kārtība. Atsevišķa konferences daļa būs veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – pārskata ziņojumiem, kā arī informācijai par tiesnešu profesionālās darbības jauno novērtēšanas sistēmu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.
29. septembris, 2012

Tieslietu padome lems par tiesnešu konferences sasaukšanu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 1.oktobrī, lems par tiesnešu ikgadējās tiesnešu konferences sasaukšanas laiku un darba kārtību. Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājums par vakantās tiesneša amata vietas pārcelšanu no Kuldīgas rajona tiesas uz Liepājas tiesu, par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai rajona (pilsētas) tiesas tiesnesei, kā arī citi jautājumi.