Par Tieslietu padomi

Drukas versija
21. septembris, 2012

Ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija

Latvijas Tiesnešu neklātienes konferencē elektroniskajās vēlēšanās 21. septembrī ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēti Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Anna Biksiniece, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja Gunita Galiņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne Zdanovska un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.
17. septembris, 2012

Tieslietu padomes pārstāvji lūko pieredzi Polijā

No 17. līdz 19.septembrim Varšavā pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros uzturēsies Latvijas Tieslietu padomes delegācija, kuru vada tās priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Delegācijas sastāvā ir Tieslietu padomes locekļi Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane.
28. augusts, 2012

Par Tieslietu padomes 27. augusta sēdē lemtajiem jautājumiem

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu budžetu, kā arī Augstākās tiesas prezentēto budžeta pieprasījumu 2013. gadam. Augstākās tiesas budžeta pieprasījumā 2013. gadam paredzēts palielinājums divās pozīcijās: atjaunots kopš 2008. gada apturētais finansējums tiesu prakses pētījumiem, 2013. gadā tam piešķirot 10 000 latu, kā arī 25 986 latus liels finansējums piešķirts Tieslietu padomes darbības nodrošinājumam un 4000 EUR dalības maksai Eiropas Tieslietu padomju tīkla organizācijā.
24. augusts, 2012

Tieslietu padome skatīs Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu nākamajam gadam

Tieslietu padome pirmdien, 27. augustā izskatīs Tieslietu ministrijas apkopotā tiesu budžeta pieprasījumu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2013.gadam. Tieslietu padome lems arī par 2012.gada 21.septembra Tiesnešu elektroniskās konferences norisi.
20. jūnijs, 2012

Tieslietu padome nosaka tiesu, kur tiesneša pienākumus pildīs tiesnese Ušakova

Ar Tieslietu padomes lēmumu noteikts, ka tiesnese Inese Ušakova, kuru Saeima 14. jūnijā iecēla rajona (pilsētas) tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Tieslietu padome lēmumu pieņēma 20. jūnijā rakstveida procesā.
19. jūnijs, 2012

Par Tieslietu padomes 18. jūnija sēdes lēmumiem

Lai veicinātu tiesnešu nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas tiesneša karjeras laikā, paredzēts atteikties no līdzšinējās kvalifikācijas klašu sistēmas, tā vietā nosakot tiesnešu profesionālās darbības regulāru novērtēšanu reizi piecos gados, kā arī ārpuskārtas novērtēšanu, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu. Tieslietu padome 18. jūnija sēdē apstiprināja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikta tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana, profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana, tiesneša amata kandidāta kvalifikācijas eksāmena norise, kā arī citi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā izskatāmie tiesnešu karjeras jautājumi.
14. jūnijs, 2012

Tieslietu padome spriedīs par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Tieslietu padome sēdē pirmdien, 18. jūnijā apspriedīs Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu un ar to saistītajām piemaksām, kā arī apstiprinās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu. Tieslietu padome lems arī par tiesnešu konferences, kurā jāievēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, laiku un formu.
28. maijs, 2012

Par Tieslietu padomes 28.maija lēmumiem

Neatbalsta likumprojektā paredzētos ierobežojumus tiesnešu darbībai profesionālajās biedrībās Pēc Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lūguma sniegt viedokli par likumprojektā „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” ietvertajām normām, kas būtiski ietekmē tiesu varu, Tieslietu padome nolēma neatbalstīt likumprojekta punktu, kas nosaka nepieciešamību tiesnesim saņemt atļauju darboties un ieņemt amatu biedrībās. Saskaņā ar ANO Tiesu neatkarības pamatprincipa 8.punktu un likuma „Par tiesu varu” 86.panta otro daļu, tiesnesim ir tiesības brīvi darboties un apvienoties profesionālajās organizācijās.
25. maijs, 2012

Notiks Tieslietu padomes sēde

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 28.maijā, paredzēts apspriest un sniegt Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai viedokli par likumprojektā „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” ietvertajām normām, kas attiecas uz tiesu varu. Tāpat Tieslietu padomes sēdē paredzēta Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamenta apspriešana un viedokļa izteikšana par Tieslietu ministrijas 2012.gada 8.maija koncepciju „Par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu”.
24. maijs, 2012

Tiesnešu e-konferencē ievēlēta Tiesnešu ētikas komisija

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Tiesnešu elektroniskās konferences organizēšanas un norises plānu, 24.maijā tiesnešu e-konferencē ievēlēti deviņi tiesneši darbam Tiesnešu ētikas komisijā. Balsu skaitīšanas komisija informē, ka e-konferencē nobalsojuši 466 tiesneši. Par nederīgiem atzīti 30 balsojumi.