Par Tieslietu padomi

Drukas versija
11. janvāris, 2012

Par Tieslietu padomes 10.janvāra sēdes lēmumiem

Diskutē par grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kas paredz reorganizēt tiesu sistēmu Plašākas diskusijas Tieslietu padomes 10.janvāra sēdē notika par tiesu sistēmas strukturālajām reformām saistībā ar Tieslietu ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”.
10. janvāris, 2012

Tieslietu padome noteiks tiesnešu skaitu rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās

Otrdien, 10. janvārī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā noteiks tiesnešu skaitu rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās, kā arī apspriedīs vairākus normatīvus un sniegs viedokli par Kriminālprocesa likuma grozījumu projektu. Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” kopš 1.janvāra zemesgrāmatu nodaļas ir iekļautas rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, tādēļ Tieslietu padomei pēc tieslietu ministra priekšlikuma jānosaka tiesnešu skaits katrā rajona (pilsētas) tiesā un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās.