Par Tieslietu padomi

Drukas versija
31. oktobris, 2012

Tiesnešu konferencē – par cilvēktiesību aktualitātēm tiesu darbā un tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Piektdien, 2. novembrī notiks ikgadējā Latvijas tiesnešu konference, ko sasauc Tieslietu padome. Tiesnešus konferencē uzrunās tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga, pamatziņojumu sniegs Augstākās tiesas un vienlaikus arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Konferences pirmā daļa būs veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – priekšsēdētāju Pētera Dzalbes, Visvalža Sprudzāna un Gunāra Aigara pārskata ziņojumiem, kā arī informācijai par tiesnešu profesionālās darbības jauno novērtēšanas sistēmu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.
24. oktobris, 2012

Par tiesnešu konferences vadītāju Tieslietu padome nosaka Normundu Riņķi

Oktobrī rakstveida procesā notikušas divas Tieslietu padomes sēdes. Vienā no tām Tieslietu padomes locekļi ievēlēja 2. novembra tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru. Konferences vadītāja pienākumi uzticēti Rīgas apgabaltiesas tiesnesim Normundam Riņķim, bet sekretāres pienākumi – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesei Vitai Vjaterei.
1. oktobris, 2012

Par Tieslietu padomes 1. oktobra sēdē skatītajiem jautājumiem

Viena no galvenajām tēmām ikgadējā Latvijas tiesnešu konferencē 2. novembrī būs veltīta tiesu darbam atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai – liecina šodien Tieslietu padomes apstiprinātā konferences darba kārtība. Atsevišķa konferences daļa būs veltīta tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Tiesnešu ētikas komisijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – pārskata ziņojumiem, kā arī informācijai par tiesnešu profesionālās darbības jauno novērtēšanas sistēmu, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.