Par Tieslietu padomi

Drukas versija
23. novembris, 2012

Tieslietu padome lemj tiesnešu karjeras jautājumus

Tieslietu padome 20. novembra sēdē, kas notika rakstveida procedūrā, atbalstīja desmit rajonu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku iecelšanu amatos. Par Alūksnes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci uz pieciem gadiem tiek iecelta Ingrīda Brūvere, Balvu rajona – Vija Pužule, Cēsu rajona – Inese Kiršteine, Jūrmalas pilsētas – Dainida Sarma, Ludzas rajona – Elīna Volika, Madonas rajona – Baiba Caunīte, Preiļu rajona – Lidija Mičule, Tukuma rajona – Mārīte Hazenfuse, Valmieras rajona – Lolita Marovska un par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku – Gunārs Siliņš.
6. novembris, 2012

Tieslietu padome iesaka saglabāt Augstākās tiesas nosaukumu

Tieslietu padome pauž viedokli, ka arī pēc strukturālās tiesu sistēmas reformas, kad pēc tiesu palātu darbības beigām Augstākā tiesa darbosies tikai kā kasācijas instance, jāsaglabā Augstākās tiesas nosaukumu. 5. novembra sēdē, uzklausot dažādos viedokļus, padome vienojās, ka arī pēc strukturālās reformas kasācijas instancei būtu saglabājams Augstākās tiesas nosaukums, jo vēsturiskais Senāta nosaukums šodien gan Latvijā, gan starptautiskajā sabiedrībā varētu būt nezināms un neizprotams, turklāt šāda iemesla dēļ nevajadzētu grozīt Satversmi. Senāts varētu tikt saglabāts kā Augstākās tiesas struktūrvienības nosaukums.
5. novembris, 2012

Tiesnešu konference uzklausa izpildvaras, Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārskatus

„Tieslietu padomes otrais darba gads ir stiprinājis šīs institūcijas lomu attiecību līdzsvarošanā starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēju, Tieslietu padomes viedoklis un priekšlikumi sadzirdēti un ņemti vērā nopietnāk nekā tas bija pirmajā darbības gadā,” 2. novembrī notikušajā Latvijas tiesnešu konferencē rezumēja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Savā ziņojumā priekšsēdētājs informēja par Tieslietu padomes risinātajiem jautājumiem tās otrajā darbības gadā.
5. novembris, 2012

Tieslietu padome diskutēs par Augstākā tiesas nosaukumu un tiesnešu piemaksām

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 5. novembrī, diskutēs un formulēs viedokli par iespējamo Augstākās tiesas nosaukuma maiņu. Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija aicinājusi Tieslietu padomi paust viedokli par iespējamo Augstākās tiesas nosaukuma maiņu strukturālās reformas ietvaros pēc tiesu palātu darbības beigām, kad Augstākā tiesa darbosies tikai kā kasācijas instance.