Par Tieslietu padomi

Drukas versija
10. decembris, 2012

Tieslietu padome: jāsaglabā aizliegums tiesnesim darboties politiskajās partijās

Tieslietu padome atbalsta spēkā esošo likuma „Par tiesu varu” noteikto aizliegumu tiesneša amatu savienot ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām. Šādu lēmumu Tieslietu padome pieņēma pēc Satversmes tiesas uzaicinājuma paust viedokli kā pieaicinātajai personai lietā par likuma „Par tiesu varu” 86. panta trešās daļas atbilstību Satversmes 102. pantam. Minētā likuma norma noteic, ka tiesneša amats nav savienojams ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām.
8. decembris, 2012

Tieslietu padome formulēs viedokli ST ierosinātajā lietā par normu, kas aizliedz tiesnesim darboties politiskās partijās

Pirmdien, 10.decembrī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apstiprinās tiesnešu profesionālās darbības kārtējās novērtēšanas sarakstu 2013.gadam. Tieslietu padome apspriedīs atbildi Satversmes tiesai lietā Nr.2012-16-01, kurā Tieslietu padomei kā pieaicinātai personai lūgts sniegt viedokli.