Par Tieslietu padomi

Drukas versija
30. marts, 2012

Tieslietu padome apspriedīs „tīro tiesu instanču” un vienotas disciplinārkolēģijas koncepciju

Pirmdien, 2. aprīlī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tieslietu padome apspriedīs Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju par pakāpenisku „tīro tiesu instanču” ieviešanu kriminālprocesā un civilprocesā Pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma izteikt Tieslietu padomes viedokli par tiesu varas amatpersonu vienotas disciplinārkolēģijas izveidošanu, Tieslietu padomes sēdē paredzēts apspriest jautājumu par vienotu disciplinārlietu izskatīšanas kārtību tiesu varas amatpersonām.
19. marts, 2012

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome rakstveida procedūrā pieņēmusi vairākus lēmumus par tiesnešu pārcelšanu un amata pienākumu pildīšanas uzdošanu. Tiesnese Iveta Silicka pārcelta tiesneša amatā no Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Aizkraukles rajona tiesu. Tiesnesis Ainars Feldmanis pārcelts tiesneša amatā no Kuldīgas rajona tiesas uz Talsu rajona tiesu, bet Ludzas rajona tiesas priekšsēdētājs Andris Jonikāns pārcelts tiesneša amatā uz Rēzeknes tiesu.