Par Tieslietu padomi

Drukas versija
20. jūnijs, 2012

Tieslietu padome nosaka tiesu, kur tiesneša pienākumus pildīs tiesnese Ušakova

Ar Tieslietu padomes lēmumu noteikts, ka tiesnese Inese Ušakova, kuru Saeima 14. jūnijā iecēla rajona (pilsētas) tiesneša amatā, tiesneša pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Tieslietu padome lēmumu pieņēma 20. jūnijā rakstveida procesā.
19. jūnijs, 2012

Par Tieslietu padomes 18. jūnija sēdes lēmumiem

Lai veicinātu tiesnešu nepārtrauktu profesionālo izaugsmi visas tiesneša karjeras laikā, paredzēts atteikties no līdzšinējās kvalifikācijas klašu sistēmas, tā vietā nosakot tiesnešu profesionālās darbības regulāru novērtēšanu reizi piecos gados, kā arī ārpuskārtas novērtēšanu, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu. Tieslietu padome 18. jūnija sēdē apstiprināja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikta tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana, profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšana, tiesneša amata kandidāta kvalifikācijas eksāmena norise, kā arī citi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā izskatāmie tiesnešu karjeras jautājumi.
14. jūnijs, 2012

Tieslietu padome spriedīs par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Tieslietu padome sēdē pirmdien, 18. jūnijā apspriedīs Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu un ar to saistītajām piemaksām, kā arī apstiprinās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu. Tieslietu padome lems arī par tiesnešu konferences, kurā jāievēl Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, laiku un formu.