Par Tieslietu padomi

Drukas versija
29. septembris, 2012

Tieslietu padome lems par tiesnešu konferences sasaukšanu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 1.oktobrī, lems par tiesnešu ikgadējās tiesnešu konferences sasaukšanas laiku un darba kārtību. Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī jautājums par vakantās tiesneša amata vietas pārcelšanu no Kuldīgas rajona tiesas uz Liepājas tiesu, par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai rajona (pilsētas) tiesas tiesnesei, kā arī citi jautājumi.
21. septembris, 2012

Ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija

Latvijas Tiesnešu neklātienes konferencē elektroniskajās vēlēšanās 21. septembrī ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēti Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Anna Biksiniece, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja Gunita Galiņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne Zdanovska un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.
17. septembris, 2012

Tieslietu padomes pārstāvji lūko pieredzi Polijā

No 17. līdz 19.septembrim Varšavā pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros uzturēsies Latvijas Tieslietu padomes delegācija, kuru vada tās priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Delegācijas sastāvā ir Tieslietu padomes locekļi Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts un Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane.