Par Tieslietu padomi

Drukas versija
18. februāris, 2014

Atbalsta rūpniecisko strīdu izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesās

Apspriežot Tieslietu ministrijas izstrādātos priekšlikumus rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanas tiesiskajam regulējumam, Tieslietu padome atzina par atbalstāmu priekšlikumu turpmāk šī īpašuma strīdus un pārsūdzētos Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumus izskatīt īpašā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.
18. februāris, 2014

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome atbalstīja tieslietu ministres priekšlikumu par Talsu rajona tiesas tiesneša Alvisa Jēkabsona iecelšanu Talsu rajona tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.
18. februāris, 2014

Atbalsta maza apmēra prasību izskatīšanas īpašu kārtību apelācijas instancē

1.aprīlī stāsies spēkā grozījumi Civilprocesa likuma 250.27pantā, saskaņā ar kuriem mainīsies līdzšinējā pārsūdzības kārtība lietās par maza apmēra prasībām, pirmās instances tiesas sprieduma pārsūdzību kasācijas kārtībā aizstājot ar pārsūdzību apelācijas kārtībā.
18. februāris, 2014

Vērš uzmanību uz problēmām tiesas sēdes gaitas fiksēšanā audioierakstā

Izmaiņas tiesas sēdes gaitas fiksēšanas procesā, kas atbilstoši grozījumiem Civilprocesa likumā ieviestas civillietās kopš 4.janvāra, tiesnešu un tiesas darbinieku darbu nav atvieglojušas, bet, gluži pretēji, sarežģījušas, padarījušas laikietilpīgāku, nesaprotamāku un nedrošāku.
18. februāris, 2014

Tieslietu padome iniciē pētījumu par faktoriem, kas veido sabiedrības viedokli par tiesām

Sabiedrības attieksmi pret tiesu sistēmu veido ne tikai tiesas un tiesneši, bet lielā mērā arī citu tiesvedības procesā iesaistīto amatpersonu darbība un attieksme – secināts pētījumā par tiesu uzticamību un korupcijas uztveri tiesu darbībā.
13. februāris, 2014

Tieslietu padomes sēdē – par korupcijas uztveres pētījumu, rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanas regulējumu un citi jautājumi

Pirmdien, 17.februārī, Tieslietu padomes sēdē Socioloģisko pētījumu institūta pētnieki prezentēs pētījumu „Tiesu uzticamība un korupcijas uztvere tiesu darbībā Latvijā”.