Par Tieslietu padomi

Drukas versija
18. oktobris, 2016

Tieslietu padome sniegs pieteikumu Satversmes tiesā par tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmas neatbilstību Satversmei

Tieslietu padome vērsīsies Satversmes tiesā ar pieteikumu par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmas neatbilstību Satversmei. Tieslietu padome uzskata, ka vienotās atlīdzības sistēmas līdzsvars ir izjaukts ar vairākkārtējiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, un Satversmes tiesas sniegtais izvērtējums būs vērā ņemams arguments atalgojuma sistēmas sakārtošanai ne tikai attiecībā uz tiesnešiem un prokuroriem, bet arī plašākā valsts pārvaldes tvērumā.
18. oktobris, 2016

Apstiprina tiesnešu specializācijas un slodzes rādītāju noteikšanas kārtību

Lai nodrošinātu pieteikumu, sūdzību, lietu un materiālu efektīvu izskatīšanu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesneši var specializēties civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu, kā arī noteiktās tiesību nozarēs un lietu veidu izskatīšanā.
18. oktobris, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi

Augstākās tiesas tiesnesi pārceļ no tiesu palātas uz departamentu. Tieslietu padome pārcēla Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnesi Intaru Bisteru Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša amatā.
14. oktobris, 2016

Ievēlēti visi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanu otrajā kārtā 14.oktobrī kolēģijā ievēlētas rajona (pilsētu) tiesu pārstāves Gunita Galiņa, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja, un Kristīne Zdanovska, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese.
14. oktobris, 2016

Tieslietu padome spriedīs par tiesneša atalgojuma atbilstību tiesneša statusam

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 17.oktobrī, Tieslietu padome apspriedīs Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības ierosinājumu Tieslietu padomei vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta devītās daļas un 6.1panta pirmās daļas, kas noteic tiesnešu mēnešalgu, neatbilstību Satversmes 107.pantam, kurā ietvertas tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu.
13. oktobris, 2016

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanām būs otrā kārta rajona (pilsētu) tiesnešu ievēlēšanai

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas elektroniskajās vēlēšanās 13.oktobrī ievēlēti trīs tiesnešu pārstāvji – atkārtoti kolēģijā ievēlētas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.
4. oktobris, 2016

Eiropas Tieslietu padomju asociācija uzsāk ikgadējos starptautiskos projektus un lems par Turcijas līdzdalību organizācijā

26.–27.septembrī Romā notika Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) projektu darbu grupu pirmā sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomniece Tieslietu padomes jautājumos Dace Šulmane.