Par Tieslietu padomi

Drukas versija
22. decembris, 2016

Satversmes tiesa pēc Tieslietu padomes pieteikuma ierosina lietu par tiesnešu atlīdzības sistēmu

21. decembrī Satversmes tiesa ierosinājusi lietu „Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”. Lieta ierosināta pēc Tieslietu padomes pieteikuma.
20. decembris, 2016

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome rakstveida procesā 15.decembrī pieņēma vairākus lēmumus, saistītus ar tiesnešu karjeras jautājumiem.