Par Tieslietu padomi

Drukas versija
22. marts, 2016

Tieslietu padome norāda uz nepieciešamību efektivizēt disciplinārlietu pārsūdzēšanas kārtību

Tieslietu padome neatbalsta ierosinājumu par Augstākās tiesas Disciplinārtiesas pārveidošanu par vienotu apelācijas instanci visu tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārlietu pārsūdzībai, bet uzskata par iespējamu efektivizēt un pilnveidot esošo disciplinārlietu pārsūdzēšanas kārtību.
22. marts, 2016

Pilnveidos vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu pārvaldībai tiesās

Uzskatot, ka lietu izskatīšanas standarts var būt noderīgs darba instruments gan tiesu priekšsēdētāju darbā, sekojot lietu izskatīšanas termiņiem, gan politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanas procesā, Tieslietu padome atzina par nepieciešamu pilnveidot Vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai tiesās, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un Latvijas tiesu sistēmas aktualitātes.
22. marts, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci; četrus tiesnešus pārceļ

Par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju un vienlaikus – apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci – Tieslietu padome uz pieciem gadiem apstiprināja šīs tiesas tiesnesi Allu Šilovu.
22. marts, 2016

Apstiprina Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanu plānu un tiesnešu konferences vadītājus

Šīgada Tiesnešu konference 13.maijā tiks veltīta tiesnešu ētikas jautājumiem, jo jāpārvēl Tiesnešu ētikas komisijas pamatsastāvs, kas darbojas kopš komisijas izveidošanas 2008.gadā. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tiesnešu ētikas komisijas locekli ievēl uz četriem gadiem un ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
17. marts, 2016

Tieslietu padomes darba kārtībā jautājums par Disciplinārtiesas kompetences paplašināšanu

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 21.martā, Tieslietu padome atgriezīsies pie jautājuma par vienotu apelācijas instanci tiesu sistēmai piederīgo personu disciplinārlietu pārsūdzībai.
8. marts, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi: nosaka tiesu, uzdod pildīt pienākumus vakances laikā

Tieslietu padome noteica Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu kā tiesu, kur tiesneša amata pienākumus pildīs 18.februārī ar Saeimas lēmumu rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltā tiesnese Baiba Volfa-Riekstiņa.