Par Tieslietu padomi

Drukas versija
28. jūnijs, 2016

Atbalsta advokāta procesa ieviešanu noteiktās civillietu kategorijās

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja zvērināta advokāta procesa ieviešanu noteiktu civillietu kategoriju iztiesāšanā, sākot jau ar pirmo instanci. Vienlaikus Tieslietu padome uzskata, ka jāsaglabā tiesības arī lietas dalībniekam pašam sagatavot procesuālos dokumentus un piedalīties tiesas sēdē.
28. jūnijs, 2016

Izmaina tiesnešu ārpuskārtas novērtēšanas kārtību

Pēc Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikuma Tieslietu padome izdarīja grozījumus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā, paplašinot un izmainot tiesnešu ārpuskārtas novērtēšanas procedūras.
28. jūnijs, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome atbalstīja Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesneses Aija Āvas iecelšanu šīs tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Aija Āva Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas vadītājas amatā jau bija iepriekšējo pilnvaru termiņu – kopš 2011.gada.
28. jūnijs, 2016

Turpina stratēģisku dokumentu izstrādi

Tieslietu padome turpinās darbu pie padomes stratēģijas izstrādes, ņemot vērā Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas pētījumu un priekšlikumus Tieslietu padomes darba pilnveidošanai. Gan Tieslietu padomes, gan Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšlikumi šobrīd tiek apkopoti, sistematizēti un nodoti Tieslietu padomes locekļu izvērtēšanai, lai rudenī spriestu par to iestrādi Tieslietu padomes stratēģijā un turpmāku virzību.
21. jūnijs, 2016

Tieslietu padome atkārtoti vērtēs advokātu proecesa ieviešanu

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 27.jūnijā, atkārtoti tiks skatīts konceptuālais ziņojums „Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās”.
17. jūnijs, 2016

Par Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāju ievēl Anitu Kovaļevsku, par vietnieci – Allu Šilovu

Jaunievēlētā Tiesnešu ētikas komisija, ko uz pirmo sēdi 17. jūnijā sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Anitu Kovaļevsku, bet par vietnieci – Latgales apgabaltiesas tiesnesi Allu Šilovu.
14. jūnijs, 2016

Tieslietu padome tiekas ar Tiesiskās vides pilnveides komisiju

Iepazīstoties ar Tiesiskās vides pilnveides komisijas pētījumu par Tieslietu padomes darba pilnveidošanas iespējām un uzklausot ziņojuma prezentāciju, Tieslietu padome ir vienisprātis, ka nepieciešams stiprināt padomes pilnvaras, sastāvu un pārvaldību, lai Tieslietu padome spētu būtiski ietekmēt tiesu sistēmas attīstību un tai būtu noteicošā loma tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē.
9. jūnijs, 2016

Tieslietu padome iepazīsies ar ziņojumu par padomes darba pilnveidošanu

Pirmdien, 13.jūnijā, Tieslietu padome tiksies ar Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisiju, lai iepazītos ar komisijas sagatavoto ziņojumu par Tieslietu padomes darba pilnveidošanu un vienotos par tālāku darbības plānu priekšlikumu īstenošanā.
1. jūnijs, 2016

Eiropas Tieslietu padomju vadītāji spriež par tieslietu nākotni Eiropā

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un padomniece Dace Šulmane devušies uz Varšavu, lai no 1. līdz 3.jūnijam piedalītos Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Ģenerālajā Asamblejā. Šogad tās tēma „Tieslietu nākotne Eiropā”.