Par Tieslietu padomi

Drukas versija
13. septembris, 2016

Piekrīt no likuma izslēgt nosacījumu par tiesu auditu

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas precizē tiesu audita funkcijas īstenošanas kārtību.
13. septembris, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome piekrita tiesneša Dzintara Melbārža pārcelšanai tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas uz Ogres rajona tiesu un Administratīvās rajona tiesas tiesneses Ievas Višķeres pārcelšanai Administratīvās apgabaltiesas tiesneses amatā.
8. septembris, 2016

Tieslietu padome apspriedīs tieslietu sistēmas novērtējuma saturu

Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 12.septembrī, Tieslietu padome izvērtēs Tiesu administrācijas sagatavotos priekšlikumus tieslietu sistēmas novērtējumam, kas tiks veikts projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.
6. jūlijs, 2016

Eiropas Padomes eksperti veiks Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu

Eiropas Padomes Tieslietu efektivizācijas komisijas (CEPEJ) plenārsēdē, kas no 29.jūnija līdz 2.jūlijam notika Strasbūrā, atsaucoties Latvijas Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas lūgumam, nolemts realizēt sadarbību Latvijas tieslietu sistēmas novērtēšanā.
28. jūnijs, 2016

Atbalsta advokāta procesa ieviešanu noteiktās civillietu kategorijās

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja zvērināta advokāta procesa ieviešanu noteiktu civillietu kategoriju iztiesāšanā, sākot jau ar pirmo instanci. Vienlaikus Tieslietu padome uzskata, ka jāsaglabā tiesības arī lietas dalībniekam pašam sagatavot procesuālos dokumentus un piedalīties tiesas sēdē.
28. jūnijs, 2016

Izmaina tiesnešu ārpuskārtas novērtēšanas kārtību

Pēc Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšlikuma Tieslietu padome izdarīja grozījumus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā, paplašinot un izmainot tiesnešu ārpuskārtas novērtēšanas procedūras.
28. jūnijs, 2016

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome atbalstīja Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesneses Aija Āvas iecelšanu šīs tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Aija Āva Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas vadītājas amatā jau bija iepriekšējo pilnvaru termiņu – kopš 2011.gada.
28. jūnijs, 2016

Turpina stratēģisku dokumentu izstrādi

Tieslietu padome turpinās darbu pie padomes stratēģijas izstrādes, ņemot vērā Valsts prezidenta izveidotās Tiesiskās vides pilnveides komisijas pētījumu un priekšlikumus Tieslietu padomes darba pilnveidošanai. Gan Tieslietu padomes, gan Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšlikumi šobrīd tiek apkopoti, sistematizēti un nodoti Tieslietu padomes locekļu izvērtēšanai, lai rudenī spriestu par to iestrādi Tieslietu padomes stratēģijā un turpmāku virzību.
21. jūnijs, 2016

Tieslietu padome atkārtoti vērtēs advokātu proecesa ieviešanu

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 27.jūnijā, atkārtoti tiks skatīts konceptuālais ziņojums „Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās”.
17. jūnijs, 2016

Par Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāju ievēl Anitu Kovaļevsku, par vietnieci – Allu Šilovu

Jaunievēlētā Tiesnešu ētikas komisija, ko uz pirmo sēdi 17. jūnijā sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Anitu Kovaļevsku, bet par vietnieci – Latgales apgabaltiesas tiesnesi Allu Šilovu.