Par Tieslietu padomi

Drukas versija
7. jūnijs, 2017

Eiropas Tieslietu padomju Ģenerālajā asamblejā spriež par elastīgu tiesu sistēmu

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča 7.–9.jūnijā piedalās  Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Ģenerālajā Asamblejā, kas šogad notiek Parīzē un kuras tēma „Elastīgā tiesu sistēma”.
2. jūnijs, 2017

Lēmumi par tiesnešu pārcelšanu

Tieslietu padome uzdeva Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Līgai Grīnbergai pildīt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.