Par Tieslietu padomi

Drukas versija
31. augusts, 2017

Tiesneši neklātienes konferencē vēlēs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus

Tieslietu padome 29.septembrī sasauc Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus pašpārvaldes institūciju locekļus – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus un Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas tiesnešu vidus.
31. augusts, 2017

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome piekrīt tieslietu ministra priekšlikumam tiesneses Ivetas Krēvicas atkārtotai iecelšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” amata pildīšanas termiņš ir pieci gadi.
25. augusts, 2017

Tiesnešu līdzvērtīgam atalgojumam valsts pārvaldē jābūt valsts budžeta prioritātei

Likumdevēja varas un izpildu varas pienākums ir nodrošināt neatkarīgas tiesu varas funkcionālu pastāvēšanu. Tas ietver arī tiesnešu un prokuroru atalgojumu, kas atbilst šo amatu funkcijām un atbildībai un ir līdzvērtīgs valsts pārvaldes augstāko ierēdņu atalgojumam.