Par Tieslietu padomi

Drukas versija
1. novembris, 2017

3.novembra tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

Piektdien, 3.novembrī, Latvijas tiesneši pulcēsies uz tiesnešu konferenci, kuras pamattēma šogad – tiesneša neatkarība.
30. oktobris, 2017

Tieslietu padomes padomniece piedalās apmaiņas programmā Briselē

Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane oktobrī piedalījās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) organizēta īstermiņa apmaiņas programmā Briselē. Prograammas mērķis ir veicināt dalībvalstu Tieslietu padomju darbinieku kapacitāti un izpratni par ENCJ darba kārtības veidošanu, organizāciju, kā arī iepazīt Briseles institūciju darbu. 
26. oktobris, 2017

Satversmes tiesa tiesnešu darba samaksas sistēmu atzīst par neatbilstošu Satversmei

Šodien, 26.oktobrī, Satversmes tiesas spriedumā lietā par tiesnešu atalgojuma sistēmu, kas bija ierosināta pēc Tieslietu padomes pieteikuma, atzīts, ka normas, kas nosaka tiesnešu mēnešalgu piesaisti valsts tiešās pārvaldes iestādes augsti kvalificēta jurista jeb 12.mēnešalgas maksimālajam apmēram, ir neatbilstošas Satversmes 83. un 107.pantam.
17. oktobris, 2017

Tieslietu padome izvērtē kritērijus pretendēšanai uz tiesneša amatu augstākas instances tiesā

Tieslietu padome uzskata, ka nav samazināmas prasības tiesneša profesionālajai pieredzei, pretendējot amatā uz augstākās instances tiesu, un saglabājams likumā “Par tiesu varu” noteiktais darba pieredzes kritērijs. Tas ir, pretendējot uz apgabaltiesas tiesneša amatu – 6 gadi, uz Augstākās tiesas tiesneša amatu – 10 gadi kopējais darba stāžs tiesneša amatā.
17. oktobris, 2017

Tieslietu padome kritiski vērtē tiesu budžetu pieprasījumu 2018.gadam

Tieslietu padome atzīst, ka Ministru kabinetā apstiprinātais tiesu budžeta pieprasījums 2018.gadam daļā par atlīdzībām neatbilst 2017.gadā uzsāktajai tiesu darbinieku atalgojuma reformai. Tieslietu padome uzskata par nepieņemamu, ka Finanšu ministrija, pretēji Tieslietu ministrijas iesniegtajām un Tieslietu padomes atbalstītajām prioritātēm, mainījusi gan Tieslietu ministrijas, gan Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu.
17. oktobris, 2017

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome noteica tiesnesei Lindai Dīzenbergai pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā, bet tiesnesei Silvijai Saleniecei – Rēzeknes tiesā. Linda Dīzenberga un Silvija Saleniece ar Saeimas 21.septembra lēmumu ieceltas rajona (pilsētas) tiesneša amatā.
12. oktobris, 2017

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā – grozījumi likumā “Par tiesu varu” un tiesu budžets

Pirmdien, 16.oktobrī, Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas aicinājuma turpinās skatīt plānotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, izvērtējot priekšlikumus, par ko bijušas diskusijas un nav panākta vienošanās Juridiskās komisijas sēdē pirms trešā lasījuma. Tie ir jautājumi par tiesneša darba stāžu, kāds nepieciešams apgabaltiesas tiesneša amata kandidātam un Augstākās tiesas tiesneša kandidātam, kā arī par termiņu, kādā tiesnesim ir tiesības ieņemt citus amatus.
10. oktobris, 2017

Tieslietu padomes kandidātus izvirzīs un vēlēs elektroniski, bet uzklausīs klātienes konferencē

Sakarā ar to, ka rajona (pilsētu) tiesu pārstāvis Tieslietu padomē bijušais Bauskas rajona tiesas tiesnesis Aigars Sniedzītis ir kļuvis par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, Tiesnešu konferencei jāpārvēl viens Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu vidus.
29. septembris, 2017

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā pārvēl Māri Vīgantu, Tiesnešu disciplinārkolēģijā ievēl Līviju Slicu

Tiesnešu elektroniskajās vēlēšanās 29.septembrī par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus atkārtoti ievēlēts Māris Vīgants un par Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas tiesnešu vidus ievēlēta Administratīvo lietu departamenta tiesnese Līvija Slica.
22. septembris, 2017

Pārceļ pirmās instances tiesnešus

Tieslietu padome pārcēla tiesnesi Ievu Andžāni no Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu un tiesnesi Ināru Jaunzemi no Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.