Par Tieslietu padomi

Drukas versija
12. septembris, 2017

Tieslietu padome ar Valsts kontroli pārrunā revīzijas ziņojumu par tiesu sistēmas attīstību un efektivitāti

Tieslietu padome 11.septembra sēdē tikās ar Valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu un Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta direktori Ilzi Grīnhofu un sektora vadītāju Aelitu Jaunrozi. Valsts kontrole Tieslietu padomei prezentēja savu revīzijas ziņojumu par laikā no 2009.gada līdz 2015.gadam veikto tiesu sistēmas attīstības pasākumu efektivitāti.
12. septembris, 2017

Atbalsta Augstākās tiesas departamentu lomas palielināšanu tiesnešu kandidātu atlasē

Turpinot strādāt ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma dsiskutēja par vairākiem priekšlikumiem likumprojektam, kas saņemti pirms trešā lasījuma Saeimā. Tostarp par Augstākās tiesas departamentu tiesnešu kopsapulces kompetences palielināšanu Augstākās tiesas tiesnešu kandidātu atlasē.
12. septembris, 2017

Pārdala zemesgrāmatu tiesneša amata vietu no Tukuma uz Rīgu

Ņemot vērā zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darba apjomu un noslodzi, Tieslietu padome nolēma ar šā gada 1.oktobri vienu zemesgrāmatas nodaļas tiesneša amata vietu, kas septembrī kļūs vakanta Tukuma rajona tiesā, pārcelt uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.
12. septembris, 2017

Tiesu administrācija informē par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma gaitu

Tiesu administrācijas projektu vadītāja Anna Skrjabina sniedza Tieslietu padomei pārskatu par Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros notiekošā Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma gaitu. Projekta ietvaros tiek veikti trīs starptautiski vērtējumi.
12. septembris, 2017

3.novembra Tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

Tieslietu padome nolēma sasaukt Latvijas tiesnešu konferenci šā gada 3.novembrī un noteica konferences pamattēmu – tiesnešu neatkarība.
7. septembris, 2017

Tieslietu padome apspriedīs Valsts kontroles ziņojumu un diskutēs par grozījumiem likumā “Par tiesu varu”

Pirmdien, 11.septembrī, Tieslietu padome apspriedīs Valsts kontroles revīzijas ziņojumu “Vai tiesu iekārtas attīstības pasākumi ir veicinājuši tiesu darbības efektivitāti?” Valsts kontrole vērtēja, vai Tieslietu ministrijas īstenotie pasākumi tiesu sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšanai 2009.–2015. gadā ir bijuši veiksmīgi un Latvijas tiesu sistēmā pastāvošās problēmas ir novērstas.
31. augusts, 2017

Tiesneši neklātienes konferencē vēlēs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus

Tieslietu padome 29.septembrī sasauc Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus pašpārvaldes institūciju locekļus – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pārstāvi no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus un Tiesnešu disciplinārkolēģijas pārstāvi no Augstākās tiesas tiesnešu vidus.
31. augusts, 2017

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome piekrīt tieslietu ministra priekšlikumam tiesneses Ivetas Krēvicas atkārtotai iecelšanai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas amatā. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” amata pildīšanas termiņš ir pieci gadi.
25. augusts, 2017

Tiesnešu līdzvērtīgam atalgojumam valsts pārvaldē jābūt valsts budžeta prioritātei

Likumdevēja varas un izpildu varas pienākums ir nodrošināt neatkarīgas tiesu varas funkcionālu pastāvēšanu. Tas ietver arī tiesnešu un prokuroru atalgojumu, kas atbilst šo amatu funkcijām un atbildībai un ir līdzvērtīgs valsts pārvaldes augstāko ierēdņu atalgojumam.
17. jūlijs, 2017

ENCJ valdes paziņojums saistībā ar situāciju Polijā

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) valde 2017.gada 17.jūlijā publicēja paziņojumu saistībā ar situāciju Polijā, kurā tā pauda bažas par Polijas parlamenta veiktajām tieslietu reformām.