Par Tieslietu padomi

Drukas versija
5. jūlijs, 2017

Stājas spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Saeimas pieņēmusi un Valsts prezidents izsludinājis grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas paredz izmaiņas disciplinārlietu ierosināšanā un materiālu pieejamībā, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtībā, kolēģijas administratīvā darba nodrošināšanā un citas izmaiņas.
29. jūnijs, 2017

„Jurista Vārds” velta numuru tieslietu sistēmas komunikācijai un aicina diskutēt sarunu festivālā LAMPA

Žurnāla “Jurista Vārds” 27.jūnija laidiens veltīts tieslietu sistēmas un sabiedrības komunikācijai.
29. jūnijs, 2017

CEPEJ SĀK LATVIJAS TIESLIETU SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMU

Eiropas tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) 25.plenārsēdē 29. un 30.jūnijā Strasbūrā viens no jautājumiem ir informācija par komisijas sadarbības programmām, starp kurām ir arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums.
19. jūnijs, 2017

Eiropas Tieslietu padomju Ģenerālajā asamblejā pieņemta Parīzes deklarācija

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) Ģenerālajā Asamblejā, kas šogad 7.–9.jūlijā notika Parīzē, ir pieņemta deklarācija "Par noturīgu tiesu sistēmu" (On resilient justice).
14. jūnijs, 2017

Prokuratūra aicina pieteikties rajona (pilsētas) prokurora amatam

Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.
13. jūnijs, 2017

Tieslietu padome atbalsta tiesu teritoriālo reformu

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos rajona (pilsētu) tiesu reorganizācijas plānus Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales tiesu apgabalā, saskaņā ar kuriem 2018.gadā tiks pabeigta tiesu teritoriālā reforma Latvijā.
13. jūnijs, 2017

Tiesnešu amata vietas no reģioniem pārceļ uz Rīgu

Lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi un samazinātu neizskatīto lietu apjomu pirmajā instancē, Tieslietu padome nolēma ar 2017.gada 1.jūliju vienu tiesneša amata vietu no Aizkraukles rajona tiesas pārcelt uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu, vienu amata vietu no Alūksnes rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, vienu amata vietu no Daugavpils tiesas uz Rīgas rajona tiesu un no 1.oktobra vienu tiesneša amata vietu pārcelt no Rēzeknes tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu.
13. jūnijs, 2017

Atbalsta Tieslietu padomes kompetences paplašināšanu

Tieslietu padome izvērtēja un pauda viedokli par Saeimā virzītajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” pirms otrā lasījuma. Vairākumu likumprojektā virzīto priekšlikumu Tieslietu padome atbalsta.
13. jūnijs, 2017

Tiesu administrācijas prioritātes nākamajam gadam – tiesu reformas un projekti

Tieslietu padome noklausījās un pozitīvi novērtēja Tiesu administrācijas ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.
13. jūnijs, 2017

Nosaka tiesu amata pienākumu pildīšanai

Tieslietu padome noteica tiesnesei Elīnai Slišānei pildīt tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesā un tiessnesim Uldim Apsītim – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.