Par Tieslietu padomi

Drukas versija
9. jūnijs, 2017

Tieslietu padome apspriedīs likumprojektu par tās kompetences paplašināšanu un lems par tiesu teritoriālo reformu

Pirmdien, 12.jūnijā, Tieslietu padomes sēdē lems par Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu (pilsētu) tiesu reorganizāciju. Tiesu teritoriālo reformu plānots pabeigt līdz 2018.gada beigām.
7. jūnijs, 2017

Eiropas Tieslietu padomju Ģenerālajā asamblejā spriež par elastīgu tiesu sistēmu

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča 7.–9.jūnijā piedalās  Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Ģenerālajā Asamblejā, kas šogad notiek Parīzē un kuras tēma „Elastīgā tiesu sistēma”.
2. jūnijs, 2017

Lēmumi par tiesnešu pārcelšanu

Tieslietu padome uzdeva Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Līgai Grīnbergai pildīt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā. 
17. maijs, 2017

Lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

Tieslietu padome piekrīt tieslietu ministra priekšlikumam tiesneses Silvas Reinholdes atkārtotai iecelšanai Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā un tiesneša Visvalža Sprudzāna atkārtotai iecelšanai Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja amatā.
9. maijs, 2017

Satversmes tiesu Tieslietu padomē turpmāk pārstāvēs Ineta Ziemele

Sakarā ar Satversmes tiesas priekšsēdētāja maiņu izmaiņas arī Tieslietu padomes sastāvā.
8. maijs, 2017

Latvijas Tieslietu padome pauž atbalstu Eiropas tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) valdes paziņojumam saistībā ar notiekošajām tieslietu reformām Polijā

Latvijas Tieslietu padome pauž atbalstu Eiropas tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) valdes paziņojumam saistībā ar notiekošajām tieslietu reformām Polijā.  
26. aprīlis, 2017

Tieslietu padomes sēdē uzklausa ziņojumus un pieņem lēmumus tiesu sistēmai būtiskos jautājumos

Tieslietu padome 24.aprīļa sēdē diskutēja par grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, analizēja darbu un paveikto kopš Latvijas tiesu Komunikācijas stratēģijas ieviešanas, uzklausīja informāciju no Eiropas Komisijas ziņojuma par tiesiskumu Eiropas Savienībā, kurā Latvijai ir vairāki pozitīvi rādītāji, lēma tiesnešu karjeras jautājumus un apstiprināja pārstāvi darbam maksātnespējas administratoru eksaminācijas komisijā.
25. aprīlis, 2017

Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs pauž viedokli par Tieslietu padomes darbību

Augstākās tiesas organizētajā konferencē „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” 21. aprīlī par Tieslietu padomes kompetences pilnveidošanas iespējām Latvijā runāja Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs Dr.iur. Aivars Endziņš.
20. aprīlis, 2017

Tieslietu padome apspriedīs plānotos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Pirmdien, 24.aprīlī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā viens no pamata jauatājumiem būs likumprojekta “Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā” apspriešana un viedokļa izteikšana pirms otrā lasījuma Saeimā.
18. aprīlis, 2017

Mariannu Terjuhanu ieceļ par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci

Tieslietu padome atbalsta Zemgales apgabaltiesas tiesneses Mariannas Terjuhanas iecelšanu par Zemgales apgabaltiesas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem.