Par Tieslietu padomi

Drukas versija
17. decembris, 2018

Ekspertu komisijas ziņojumā par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējumu ietvertās nepatiesās ziņas atsaukums

Tieslietu padome informē, ka 2018. gada 27. augustā publicētajā ziņojumā par laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam notikušo maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējumu 55. lappusē publicētā ziņa „2011. gada 24. februārī tiesnese V. Grebežniece pieņēma vienu no pirmajiem lēmumiem Latvijas tiesu praksē, atceļot no maksātnespējas procesa administratoru par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu (administrators Ivars Kronis SIA „Vesenga” maksātnespējas procesā). Šis lēmums apliecina, ka tiesnese spēj identificēt negodprātīgu rīcību” ir nepatiesa. 
10. decembris, 2018

Tiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus, pārceļ tiesnešus un lemj par tiesnešu aizstāšanu

Tieslietu padome 10.decembra sēdē iecēla divas rajona tiesu priekšsēdētāju vietnieces: par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci Jūrmalā tiesnesi Ilzi Freimani, par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci – tiesnesi Lolitu Lauri.
10. decembris, 2018

Turpina izstrādāt tiesas priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību

Tieslietu padome sāka izskatīt Tieslietu ministrijas sagatavoto tiesas priekšsēdētāja, tiesas priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtības projektu.
6. decembris, 2018

Tieslietu padome spriedīs par tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību

Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 10.decembrī, Tieslietu padome skatīs Tieslietu ministrijas sagatavoto Tiesas priekšsēdētāja, tiesas priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtības projektu.
4. decembris, 2018

Ģenerālprokuratūra tiesnešu atbildību maksātnespējas lietās papildus nevērtēs

Pārbaudot ekspertu komisijas ziņojumu par laikā no 2008.gada līdz 2014.gadam notikušo maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējumu un Tieslietu padomes norādītās lietas, kurās eksperti identificējuši iespējamu prettiesisku tiesas nolēmumu pieņemšanu, Ģenerālprokuratūra secinājusi, ka ne civillietu materiāli, ne Tieslietu padomes iesniegtais ziņojums nesatur informāciju, kas nebūtu jau vērtēta vai norādītu uz tiesnešu papildus vērtējamu pastiprinošu atbildību.
29. novembris, 2018

Tiesnešu ētikas komisijā ievēl tiesnesi Ivetu Andžāni

Par Tiesnešu ētikas komisijas locekli turpmākajiem četriem gadiem 29.novembra Tiesnešu neklātienes konferencē ievēlēta Zemgales rajona tiesas tiesnese Iveta Andžāne, kuru šim amatam bija izvirzījuši rajona (pilsētas) tiesu tiesneši.
28. novembris, 2018

Paplašinās Tieslietu padomes kompetence tiesu priekšsēdētāju iecelšanā un tiesnešu pārcelšanā

Grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas stājas spēkā 28.novembrī, mazina izpildvaras ietekmi uz tiesu darba organizāciju un paplašina Tieslietu padomes kompetenci tiesu priekšsēdētāju iecelšanā amatā un tiesnešu karjerā.
27. novembris, 2018

Ieceļ Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci

Par Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci uz pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Elitu Stivriņu.
23. novembris, 2018

CEPEJ ziņojums – tieslietu sistēmas barometrs

Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) ziņojumu, kurā ietverts plašs datu un statistikas apkopojums, kas iezīmē dalībvalstu tiesu sistēmu attīstības tendences, publicē reizi divos gados. 
13. novembris, 2018

Pilnveido tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu

Lai efektivizētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darbu, Tieslietu padome izdarīja virkni grozījumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā. Grozījumu mērķis ir pilnveidot tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu.