Par Tieslietu padomi

Drukas versija
27. februāris, 2018

Tieslietu padome nosaka tiesnešu amata pienākumu izpildes vietas

No 1.marta, kad noslēdzas tiesu teritoriālā reforma un pirmās instances tiesu reorganizācija, Latvijā darbu turpina deviņas vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesas. Pildot likumā “Par tiesu varu” paredzēto pienākumu, Tieslietu padome pieņēma vēl pēdējos lēmumus, kas saistīti ar tiesu reformu, proti, katram tiesnesim noteica amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros.
20. februāris, 2018

Ar Zemgales rajona tiesas izveidošanu 1.martā noslēgsies tiesu teritoriālā reforma

Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 1.martā tiks reorganizēta Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils, Ogres un Tukuma rajona tiesas un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Jelgavas tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Zemgales rajona tiesa un attiecīgi – Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.
12. februāris, 2018

Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas un Valkas tiesnešus pārceļ darbā Vidzemes rajona tiesā

Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 15.februārī tiks reorganizēta Alūksnes rajona tiesa, Cēsu rajona tiesa, Gulbenes rajona tiesa, Limbažu rajona tiesa, Madonas rajona tiesa un Valkas rajona tiesa un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Valmieras tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Vidzemes rajona tiesa un attiecīgi – Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.
12. februāris, 2018

Pārceļ pirmās instances tiesnešus un nosaka tiesu amata pienākumu pildīšanai

Tieslietu padome pieņēma lēmumus par divu rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu pārcelšanu – Ogres rajona tiesas tiesnese Žanna Gaigale-Prudņikova pārcelta uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu un Jelgavas tiesas tiesnese Gunita Čepule uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu.  Viņas bija pieteikušās konkursā uz vakantajām tiesnešu amata vietām šajās tiesās.
6. februāris, 2018

Tieslietu padome pieņem lēmumu par maksātnespējas procesu tiesvedību izpēti un tiesu sistēmas pilnveidi un attīstību

Tieslietu padomes sēdē 22.janvārī un turpinājumā 5.februārī, uzklausot izteiktos viedokļus un ierosinājumus turpmākai rīcībai ar maksātnespējas procesu tiesvedību saistīto jautājumu risināšanā un tiesu sistēmas attīstībā kopumā, tika nolemts – lai gan kopš 2014.gada ir notikušas būtiskas izmaiņas tiesiskā regulējuma un tiesvedību jomā, veikt padziļinātu laikā no 2008.gada līdz 2014.gadam pirmās instances pieņemto lēmumu izpēti maksātnespējas lietās.
5. februāris, 2018

Tieslietu padomes lēmums par maksātnespējas procesu tiesvedību vērtējumu

Vērtējot publiskajā telpā izskanējušo kritiku par maksātnespējas procesu tiesvedību, kā arī sēdē izteiktos viedokļus un ierosinājumus turpmākai rīcībai ar maksātnespējas procesu tiesvedību saistīto jautājumu risināšanā un tiesu sistēmas attīstībā kopumā, Tieslietu padome nolēma: 1) Aicināt Augstāko tiesu, piesaistot tieslietu jomas ekspertus, apkopot un izanalizēt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa lietas, kurās apmierināti protesti laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam, un nepieciešamības gadījumā izlases veidā veicot arī to lietu izpēti, kurās protests nav iesniegts.  2) Aicināt Tieslietu ministriju sadarbībā ar Tiesu administrāciju veikt pārbaudi par tiesnešu specializāciju un lietu sadali maksātnespējas jomā pirmās instances tiesās laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam. 
2. februāris, 2018

Tieslietu padome 5.februārī turpinās sēdi par maksātnespējas procesu tiesvedību vērtējumu

Tieslietu padomes sēdes, kurā tiek skatīts jautājums par maksātnespējas procesu tiesvedību vērtējumu publiskajā telpā, turpinājums notiks pirmdien, 5.februārī. Jautājuma izskatīšanu Tieslietu padome sāka 22.janvāra sēdē.