Par Tieslietu padomi

Drukas versija
13. jūlijs, 2018

Tieslietu padome izsludina Tiesnešu neklātienes konferenci tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļu vēlēšanām

Tieslietu padome nolēma 18.septembrī sasaukt Latvijas tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci, kurā jāievēl astoņi jauni Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi – divi Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajona (pilsētas) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.
13. jūlijs, 2018

Tiesnešu karjera: ieceļ tiesas priekšsēdētāju un vietnieku

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Līgu Ašmani Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. 2013.gadā Līga Ašmane iecelta par Jelgavas tiesas priekšsēdētāju. Pamatojoties uz Tieslietu padomes 2017.gada 12.jūnija lēmumu par Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajona (pilsētas) tiesu reorganizāciju, ar 2018.gada 1.martu Līga Ašmane jau pilda Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas pienākumus
4. jūlijs, 2018

ENCJ valdes paziņojums saistībā ar situāciju Polijā

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (European Network of Councils for the Judiciary – ENCJ) valde pauž visdziļāko atbalstu Polijas tiesnešiem šajos grūtajos laikos.