Par Tieslietu padomi

Drukas versija
28. augusts, 2018

Tiesu administrācija prezentē sasniegumus un izaicinājumus

Tieslietu padomes sēdē Tiesu administrācija sniedza pārskatu par darbības rezultātiem 2017.gadā un šā gada būtiskākajiem izaicinājumiem.
28. augusts, 2018

Tiesnešu karjera: Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā atkārtoti ieceļ Māri Vīgantu; Administratīvās rajona tiesas tiesnesi pārceļ uz rajona tiesu

Pamatojoties uz tieslietu ministra priekšlikumu, Tieslietu padome Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā atkārtoti uz pieciem gadiem iecēla līdzšinējo priekšsēdētāju Māri Vīgantu.
27. augusts, 2018

Tieslietu padome publisko ziņojumu par maksātnespējas procesu tiesvedību izvērtējumu

Tieslietu padome ekspertu komisijas ziņojumu par laikā no 2008.gada līdz 2014.gadam notikušo maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējumu nosūtīs Ģenerālprokuratūras izvērtējumam, īpaši norādot lietas, kurās eksperti identificējuši iespējamu prettiesisku tiesas nolēmumu pieņemšanu. Tāpat ziņojums turpmākai rīcībai tiks nosūtīts Tiesnešu kvalifikācijas komisijai un citām tiesnešu pašpārvaldes institūcijām, kā arī tiesu priekšsēdētājiem.
23. augusts, 2018

Tieslietu padome informēs par maksātnespējas procesu tiesvedību izvērtējumu un turpmāko rīcību

Pirmdien, 27.augustā, Tieslietu padome plkst. 15:00 rīkos preses konferenci, kurā informēs par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu, kas notikuši laikā no 2008. līdz 2014.gadam, izvērtējumu un turpmāko rīcību. 
13. augusts, 2018

Latvijas tiesneši gatavojas simtgades konferencei

Latvijas tiesnešu šīgada konference notiks piektdien, 7.septembrī, un būs veltīta Latvijas tiesu sistēmas simtgadei, ar skatu perspektīvā. Konferences viesi būs Augstāko tiesu pārstāvji no valstīm, kas arī svin savu valstu simtgades, - Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas. 
13. jūlijs, 2018

Tieslietu padome izsludina Tiesnešu neklātienes konferenci tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļu vēlēšanām

Tieslietu padome nolēma 18.septembrī sasaukt Latvijas tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci, kurā jāievēl astoņi jauni Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi – divi Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajona (pilsētas) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.
13. jūlijs, 2018

Tiesnešu karjera: ieceļ tiesas priekšsēdētāju un vietnieku

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Līgu Ašmani Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. 2013.gadā Līga Ašmane iecelta par Jelgavas tiesas priekšsēdētāju. Pamatojoties uz Tieslietu padomes 2017.gada 12.jūnija lēmumu par Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajona (pilsētas) tiesu reorganizāciju, ar 2018.gada 1.martu Līga Ašmane jau pilda Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas pienākumus
4. jūlijs, 2018

ENCJ valdes paziņojums saistībā ar situāciju Polijā

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (European Network of Councils for the Judiciary – ENCJ) valde pauž visdziļāko atbalstu Polijas tiesnešiem šajos grūtajos laikos.
26. jūnijs, 2018

Par Tieslietu padomes 25.jūnija sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem

25.jūnija Tieslietu padomes sēdē Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane informēja par Tieslietu padomes 2018.gada 5.februāra lēmuma izpildi, analizējot maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu lietas, kurās Augstākā tiesa apmierinājusi no 2008.gada līdz 2014.gadam iesniegtos protestus. Padziļināta analīze sākotnēji tika veikta 30 lietās, lietu skaitu darba procesā papildinot ar vēl aptuveni 10 lietām. Šobrīd, pieaicinot tieslietu jomas ekspertus, ir apkopoti nolēmumi 118 lietās, kas atbilst ¾  no plānotā darba apjoma. Eksperti turpina strādāt pie problēmu analīzes un sistēmisku secinājumu formulēšanas. Lai arī nevar izslēgt, ka ekspertu viedokļi dažos jautājumos varētu būt atšķirīgi, Tieslietu padome aicināja ekspertus rast iespēju pabeigt darbu līdz augusta beigām, lai izdarītos secinājumus varētu uzklausīt Tieslietu padomes nākamajā sēdē. 
21. jūnijs, 2018

Tieslietu padome apspriedīs priekšlikumus par jaunu tiesu priekšsēdētāju iecelšanas kārtību

Pirmdien, 25.jūnijā, Tieslietu padome skatīs grozījumus likumā “Par tiesu varu” pirms trešā lasījuma. Saeimā iesniegtie priekšlikumi paredz jaunu tiesu priekšsēdētāju iecelšanas kārtību. Tieslietu padome arī uzklausīs informāciju par maksātnespējas procesu tiesvedību izvērtēšanas gaitu.