Par Tieslietu padomi

Drukas versija
6. marts, 2018

Tieslietu padome nosaka tiesas, to atrašanās vietas un darbības teritorijas

Pēc tiesu teritoriālā reformas, kas noslēdzās 1.martā, Latvijas tiesu sistēmu veido desmit rajona (pilsētas) tiesas, sešas apgabaltiesas un Augstākā tiesa. Tieslietu padome pieņēma vēsturisku lēmumu, nosakot katru tiesu, tās darbības teritoriju un atrašanās vietu. Lēmums vēsturisks gan tādēļ, ka nosaka, kāds ir Latvijas tiesu teritoriālais sadalījums pēc tiesu reformas, gan tādēļ, ka Tieslietu padome šādu lēmumu pieņēma pirmo reizi, līdz šim tā bija Ministru kabineta kompetence.
6. marts, 2018

Atbalsta tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas izvērtēšanu disciplinārlietā

Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja Saeimā pirmajā lasījumā izskatītos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā par Tiesnešu disciplinārkolēģijas tiesībām noteikt tiesnesim ārpuskārtas profesionālās darbības novērtēšanu, taču vairākus priekšlikumus laboja atbilstoši to sākotnējai idejai, kāda tā bija izteikta no Tieslietu padomes.
6. marts, 2018

Tieslietu padome neatbalsta tiesu izpildītāju amata atlīdzības nepamatotu ierobežošanu

Tieslietu padome, izvērtējot informāciju par šobrīd Saeimā apspriestajiem grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā, pauda kritisku attieksmi pret zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības apmēra neizvērtētu un nepamatotu ierobežošanu.
6. marts, 2018

Rosina tiesu darbinieku atalgojumu veidot pēc tiem pašiem principiem, kādi izmantoti Saeimā, Prezidenta kancelejā un Valsts kontrolē nodarbinātajiem

Lai stiprinātu tiesu varas neatkarību un nodrošinātu trīs valsts varas atzaru, proti, likumdevēja, izpildvaras un tiesu varas, līdzsvaru vienotajā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmā, Tieslietu padome, uzklausot Augstākās tiesas priekšlikumus, nolēma rosināt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
2. marts, 2018

Pārceļ tiesnesi uz apgabaltiesu; nosaka amata pienākumu izpildes vietu

Tieslietu padome pārcēla Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesi Olitu Blūmfeldi darbā Rīgas apgabaltiesā. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Rīgas apgabaltiesā.
2. marts, 2018

Tieslietu padome lems par tiesu darbības teritorijām un skatīs likumprojektus par tiesnešu profesionālas darbības ārpuskārtas novērtēšanu

Pirmdien, 5.martā, Tieslietu padome lems par tiesu, to darbības teritoriju un atrašanās vietu noteikšanu. Līdz šim to noteica Ministru kabinets, bet ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” tā nodota Tieslietu padomes kompetencē. Lēmums būs nozīmīgs arī ar to, ka tas noteiks Latvijas tiesu teritoriālo sistēmu pēc tiesu teritoriālās reformas, kas noslēgusies šā gada 1.martā.
1. marts, 2018

Eiropas tieslietu padomju asociācijas projekta grupas tikšanās Rīgā

Aizvadītajā nedēļā, 22.–23.februārī, Eiropas tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) projekta “Tiesu neatkarība, atbildīgums un kvalitāte” darba grupas ietvaros Rīgā notika dialoga grupas tikšanās, kurā piedalījās Tieslietu padomju pārstāvji no Nīderlandes, Norvēģijas, Ungārijas un Īrijas.
27. februāris, 2018

Tieslietu padome nosaka tiesnešu amata pienākumu izpildes vietas

No 1.marta, kad noslēdzas tiesu teritoriālā reforma un pirmās instances tiesu reorganizācija, Latvijā darbu turpina deviņas vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesas. Pildot likumā “Par tiesu varu” paredzēto pienākumu, Tieslietu padome pieņēma vēl pēdējos lēmumus, kas saistīti ar tiesu reformu, proti, katram tiesnesim noteica amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros.
20. februāris, 2018

Ar Zemgales rajona tiesas izveidošanu 1.martā noslēgsies tiesu teritoriālā reforma

Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 1.martā tiks reorganizēta Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils, Ogres un Tukuma rajona tiesas un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Jelgavas tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Zemgales rajona tiesa un attiecīgi – Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.
12. februāris, 2018

Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas un Valkas tiesnešus pārceļ darbā Vidzemes rajona tiesā

Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 15.februārī tiks reorganizēta Alūksnes rajona tiesa, Cēsu rajona tiesa, Gulbenes rajona tiesa, Limbažu rajona tiesa, Madonas rajona tiesa un Valkas rajona tiesa un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Valmieras tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Vidzemes rajona tiesa un attiecīgi – Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.