Par Tieslietu padomi

Drukas versija
18. jūnijs, 2018

Tiesnešu karjera: ieceļ tiesas priekšsēdētāju un vietnieku, noteic tiesnesei tiesu

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Jāni Šaušu Daugavpils tiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. Šajā amatā viņš iecelts atkārtoti, Jānis Šauša ir Daugavpils tiesas priekšsēdētājs kopš 2013.gada.
1. jūnijs, 2018

Publiskots Eiropas Komisijas 2018.gada ziņojums par tiesiskumu Eiropas Savienībā

Eiropas Komisija  28.maijā publiskojusi 2018.gada ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kurā analizēta un salīdzināta tieslietu sistēmas efektivitāte, kvalitāte un neatkarība ES dalībvalstīs. Ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo datu iegūšanā piedalījušās 28 ES dalībvalstis, sniedzot gan statistikas datus, gan aprakstot situāciju dažādos ar tieslietām saistītos jautājumos.
30. maijs, 2018

Eiropas Tieslietu padomju asociācija vērš uzmanību uz pārmaiņu vadību tiesu sistēmā

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) Ģenerālajā Asamblejā, kas šonedēļ notiek Lisabonā. Šā gada ģenerālās asamblejas galvenā tēma ir „Pozitīvu pārmaiņu vadība”.
28. maijs, 2018

Nosaka tiesu tiesneša amata pienākumu pildīšanai

Tieslietu padome noteica rajona tiesas tiesnesei Anastasijai Pasjugai pildīt tiessneša pienākumus Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.
11. maijs, 2018

Tiesnešu karjera: tiesas noteikšana, pārcelšana, iecelšana priekšsēdētāja amatā

Tieslietu padome iecēla tiesnesi Adriju Buliņu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Kopš 2017.gada februāra tiesnese jau pilda Pārdaugavas tiesas priekšsēdētājas pienākumus.
2. maijs, 2018

Tieslietu padome izsludina Tiesnešu klātienes un neklātienes konferences

Tieslietu padome nolēma sasaukt Latvijas tiesnešu ikgadējo klātienes konferenci 7.septembrī. Savukārt 11.septembrī tiks sasaukta tiesnešu neklātienes (elektroniskā) tiesnešu konference, kurā jāievēl četri jauni Tieslietu padomes locekļi, jo Andrim Strautam, Sandrai Strencei, Ilzei Freimanei un Adrijai Kasakovskai beidzas Tieslietu padomes locekļu pilnvaru termiņš.
24. aprīlis, 2018

Eiropas Padomes komisija: Latvijā ir spēcīga un labi organizēta tiesu sistēma

Latvijā ir spēcīga un labi organizēta tiesu sistēma un sekmīgi procesi tās uzlabošanai – secinājusi Eiropas Padomes komisija tiesu efektivitātei (CEPEJ), kuras ziņojums tika prezentēts Tieslietu padomes sēdē 23.aprīlī. Komisija nav konstatējusi Latvijā problēmas, kas būtu saistītas ar Eiropas tieslietu standartu pārkāpumiem vai neievērošanu, vienlaikus komisija norādījusi uz vairākām iespējām uzlabot Latvijas tiesu sistēmu.
20. aprīlis, 2018

Tieslietu padome uzklausīs Eiropas Padomes komisijas ziņojumu par Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti

Pirmdien, 23.aprīlī, Tieslietu padomes sēdē tiks prezentēts novērtējums par Latvijas tiesu sistēmu, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (European Commission for the Effieciency of Justice, CEPEJ) Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.
13. aprīlis, 2018

Pārceļ tiesnesi uz citu amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijā

Tieslietu padome pārcēla tiesnesi Andri Škutānu no Zemgales rajona tiesas Dobelē uz Zemgales rajona tiesu Jelgavā.
9. marts, 2018

Ieceļ rajona tiesu priekšsēdētāju vietniekus un zemesgrāmatu nodaļu priekšniekus

Tieslietu padome iecēla amatā vairāku rajona tiesu priekšsēdētāju vietniekus: par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci iecelta tiesnese Aija Āva, par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieku iecelts tiesnesis Aldis Stienis, par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecēm – tiesneses Adrija Kasakovska un Inga Zālīte. Visi vietnieki iecelti amatā uz pieciem gadiem.