Par Tieslietu padomi

Drukas versija
5. jūlijs, 2019

Ieceļ piecus tiesu priekšsēdētāju vietniekus un vienu tiesu nama priekšsēdētāju

Tieslietu padome rakstveida procesā 5. jūlijā Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā iecēla Sanitu Kanenbergu. Tiesnese S. Kanenberga arī iepriekš bija Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece.
1. jūlijs, 2019

Ieceļ amatos Rīgas apgabaltiesas un divu rajona tiesu priekšsēdētājus

Rīgas apgabaltiesu turpmākos piecus gadus turpinās vadīt līdzšinējā tiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone – tā lēma Tieslietu padome 1.jūlija sēdē. Pēc iepazīšanās ar pretendentu atlases komisijas sagatavoto vērtējumu un visu trīs kandidātu uzklausīšanas un iztaujāšanas Tieslietu padome lēma par Daigas Vilsones atkārtotu iecelšanu šajā amatā.
1. jūlijs, 2019

Akceptē grozījumu izstrādāšanu Tiesnešu izdienas pensiju likumā

Ar lūgumu sniegt pieteikumu Satversmes tiesā par problēmām tiesnešu izdienas pensiju aprēķināšanā Tieslietu padomē ir vērsusies Rīgas apgabaltiesas tiesnese, kurai izdienas pensijas aprēķinā netiek ietverts advokāta amatā nostrādātais laiks, jo tas ir mazāks par 10 gadiem. Tieslietu padomes uzdevumā veicot šī jautājuma izpēti, Tieslietu ministrija secinājusi, ka tiesneses identificētā problēma pastāv, tāpēc piedāvā virzīt grozījumus Tiesnešu izdienas pensiju likumā, svītrojot norādi par desmit gadu termiņu.