Par Tieslietu padomi

Drukas versija
13. augusts, 2019

Pārdomas par ekonomisko tiesu: joprojām neatbildēti jautājumi

Žurnālā “Jurista Vārds” 13.augusta numurā publicēts Tieslietu padomes locekļa, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Aigara Strupiša viedoklis par ekonomiskās tiesas izveidi un par to, kā tiek atspoguļots Tieslietu padomes lēmums neatbalstīt šādas tiesas izveidi Tieslietu ministrijas piedāvātajā risinājumā.
8. augusts, 2019

Tieslietu padome akceptē grozījumus tiesnešu izdienas pensijas aprēķināšanā

Tieslietu padome atbalsta priekšlikumu tiesnešu izdienas pensijas aprēķinā ieskaitīt advokāta un akreditētas augstskolas akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku arī tad, ja tas ir mazāks par 10 gadiem. Izslēdzot no Tiesnešu izdienas pensiju likuma līdz šim noteikto ierobežojumu, tiks nodrošināts samērīgums un vienlīdzība tiesnešu izdienas stāža aprēķināšanā.
8. augusts, 2019

Uz citām tiesām pārceļ divas rajona tiesas tiesneses

Ar Tieslietu padomes lēmumu tiesnese Aija Reitupe pārcelta no Administratīvās rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, bet Vidzemes rajona tiesas tiesnese Inna Lipša pārcelta šīs pašas tiesas teritorijā – no Valkas uz Madonu.