Par Tieslietu padomi

Drukas versija
10. septembris, 2019

Neklātienes konferencē vēlēs tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļus

5.novembrī tiek sasaukta Tiesnešu neklātienes (elektroniskā) konference, lai ievēlētu tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvjus.
10. septembris, 2019

Rajona tiesnesi pārceļ uz apgabaltiesu

Kurzemes rajona tiesas tiesnese Liena Jansone ar Tieslietu padomes lēmumu pārcelta Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amatā.