Par Tieslietu padomi

Drukas versija
29. decembris, 2020

Nosaka amata pienākumu izpildes vietu jaunajām tiesnesēm

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesnesēm, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltas ar Saeimas 10.decembra lēmumu.
29. decembris, 2020

Pārceļ tiesneša amata vietu no Preiļiem uz Daugavpili

Tieslietu padome pārcēla ar 2021.gada 1.janvāri vakanto tiesneša amata vietu no Daugavpils tiesas Preiļos uz Daugavpils tiesu Daugavpilī.
14. decembris, 2020

Tieslietu padome: likums neparedz izņēmumus tiesu priekšsēdētāju pilnvaru termiņa pagarināšanai

Tieslietu padome, 11.decembra sēdē uzklausot Tieslietu ministrijas priekšlikumu izņēmuma gadījumos atlikt konkursa izsludināšanu uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu, neatbalstīja šo priekšlikumu. Tieslietu padomes locekļi norādīja – ja ir nepieciešams izņēmuma gadījumos pagarināt esošā priekšsēdētāja pilnvaru laiku, šāda iespēja jāparedz likumā “Par tiesu varu”, nevis Tieslietu padomes apstiprinātajā priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā. Šobrīd likumā nav paredzēti izņēmumi, līdz ar to nav iespējams tādus paredzēt Tieslietu padomes apstiprinātajā kārtībā.
14. decembris, 2020

Par 2020.gada ziņojumiem un salīdzinošajiem pētījumiem Eiropas tiesu sistēmu neatkarības jomā

11.decembrī Tieslietu padomes sēdē tika sniegts pārskats par šajā gadā publicētajiem nozīmīgiem Eiropas līmeņa salīdzinošajiem pētījumiem par tiesu sistēmām.  Prezentācija “Apskats par Eiropas Savienības rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā 2020”
10. decembris, 2020

Tieslietu padome: jaunā Atlīdzības likuma modelis joprojām nesaprotams un necaurspīdīgs

Tieslietu padome, izvērtējusi Valsts kancelejas izstrādāto likumprojektu "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums", atzīst, ka tā izstrādāšanas modelis nav saprotams, un aicina Valsts kanceleju likumprojektu atbilstoši pamatot.
10. decembris, 2020

Tieslietu padome skatīs priekšlikumu izņēmuma gadījumos atlikt tiesas priekšsēdētāja amata konkursa izsludināšanu

Piektdien, 11.decembrī, Tieslietu padomes sēdē tiks apspriests Tieslietu ministrijas priekšlikums izņēmuma gadījumos atlikt konkursa izsludināšanu uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu.
9. decembris, 2020

Tieslietu padome nosaka termiņu konkursa izsludināšanai uz tiesneša amata vakancēm

Lai sekmētu tiesnešu amata vakanču operatīvāku aizpildīšanu un līdz ar to – efektīvāku tiesu darbu, Tieslietu padome noteica, kādā termiņā izsludināms iekšējais konkurss starp tiesnešiem, ja rajona (pilsētas) tiesā vai apgabaltiesā radusies tiesneša amata vakance.
1. decembris, 2020

Atbalsta atšķirības izlīdzināšanu starp prokuratūras un tiesu darbinieku algām

Tieslietu padome atbalstīja ģenerālprokurora priekšlikumu grozīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto prokuratūras darbinieku maksimālās mēnešalgas grupu. Līdz šim tā bija 8., Tieslietu padome iesaka to mainīt uz 13.grupu.
1. decembris, 2020

Nosaka senatoru skaitu Senāta departamentos un tiesnešu skaitu apgabaltiesās

Saeima noteikusi senatoru kopskaitu Senātā – no 2021.gada 1.janvāra 38 senatori, kā arī tiesnešu kopskaitu apgabaltiesās – 139 tiesneši. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padome nosaka senatoru skaitu katrā Senāta departamentā un tiesnešu skaitu katrā apgabaltiesā.
1. decembris, 2020

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā jauns tiesnesis

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu Edgaram Grīvniekam, kas rajona (pilsētas) tiesneša amatā iecelts ar Saeimas 12.novembra lēmumu.