Par Tieslietu padomi

Drukas versija
29. janvāris, 2021

Tieslietu padomes rezolūcija par tiesas un tiesnešu kritikas jautājumiem

Rezolūcija pieņemta Tieslietu padomes sēdē 2021.gada 29.janvārī
28. janvāris, 2021

Tieslietu padome apspriedīs darbības stratēģiju, e-lietas ieviešanu un tieslietu ministra publiski pausto viedokli

Piekdien, 29.janvārī, Tieslietu padomes darba kārtībā Tieslietu padomes turpmākās darbības stratēģijas apspriešana, kā arī jautājums par elektroniskās lietas (e-lietas) ieviešanu tiesās.
27. janvāris, 2021

Rēzeknes tiesā Ludzā darbu sāk jauna tiesnese

Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu Natālijai Asačai, kas iecelta rajona (pilsētas) tiesneša amatā ar Saeimas 7.janvāra lēmumu.
27. janvāris, 2021

Precizē tiesu priekšsēdētāju, to vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju atlases procesa organizēšanas kārtību

Tieslietu padome papildinājusi Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību, izdarot precizējumu atlases procesa organizēšanas kārtībā.
23. janvāris, 2021

Rosina apspriest tieslietu ministra publiski pausto viedokli

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs rosina nākamajā padomes sēdē apspriest tieslietu ministra publiski pausto viedokli par saīsināto spriedumu t.s. Magoņa lietā un tiesnesi, kurš šo lietu izsprieda.
21. janvāris, 2021

Tiesneši lems par jaunu Tiesnešu ētikas kodeksu

Lai apstiprinātu jaunu Tiesnešu ētikas kodeksu, Tieslietu padome sasauc Latvijas tiesnešu neklātienes konferenci.
15. janvāris, 2021

Tiesnešu atlases komisija rosina pilnveidot atlases kārtības projektu

Aktīvi strādājot tiesnešu amata kandidātu atlases procesā, izraugoties labākos kandidātus darbam Ekonomisko lietu tiesā, atlases komisijai radušies vairāki ierosinājumi turpmākā darba uzlabošanai.
14. janvāris, 2021

Uzdod Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem aizstāt Augstākās tiesas tiesnešus

Ar 13.janvāra lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem Valteram Poķim un Laumai Paegļkalnai aizstāt Augstākās tiesas tiesnešus vakances laikā līdz 2022.gada 30.decembrim.
4. janvāris, 2021

Veidos jaunu apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību

Atgriežoties pie jautājuma par apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlasi, Tieslietu padome ar lēmumu apstiprināja viedokli, ka apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlase veicama citādā kārtībā nekā rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu amata kandidātiem.