Par Tieslietu padomi

Drukas versija
29. marts, 2021

Tieslietu padome nepiekrīt Imigrācijas likuma projektā paredzētajai lēmumu pārsūdzībai Senātā

Tieslietu padome, apspriežot Valsts sekretāru sanāksmē izskatīto jaunā Imigrācijas likuma projektu, pauda noraidošu attieksmi tam, ka iekšlietu ministra lēmumi par ārzemnieku iekļaušanu sarakstā, kam ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta saistībā ar valsts drošības vai sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu, un lēmumi par to piespiedu izraidīšanu būtu pārsūdzami Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Tieslietu padome uzskata, ka šie lēmumi pārsūdzami Administratīvajā apgabaltiesā.
26. marts, 2021

Par Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju ieceļ Miķeli Zumbergu

Par jaunās Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi Miķeli Zumbergu. Viņš pildīs tiesas priekšsēdētaja pienākumus uz laiku līdz Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs tiks iecelts likumā “Par tiesu varu” paredzētajā kārtībā.
26. marts, 2021

Tieslietu padomes tiesneši tiekas ar “Delnu”

Pēc Sabiedrības par atklātību – Delna jaunās komandas iniciatīvas 26.martā notika Tieslietu padomes tiesnešu tikšanās ar biedrības pārstāvjiem, lai iepazītos un pārrunātu iespējamo sadarbību.
25. marts, 2021

Divi jauni tiesneši apgabaltiesās; Vidzemes rajona tiesā pārcelta tiesneša amata vieta

Tieslietu padome 24.martā rakstveida procesā pieņēma lēmumu pārcelt Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Aivu Daideri Kurzemes apgabaltiesas tiesneses amatā un Administratīvās rajona tiesas tiesnesi Ojāru Priedīti Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatā.
24. marts, 2021

Tieslietu padome pilnveidos tiesneša amata kandidātu atlases kārtību

Piektdien, 26.martā, Tieslietu padomes sēdē vairāki jautājumi saistīti ar jaunās Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanu – amata pienākumu izpildes vietas noteikšana tās tiesnešiem un citi.
16. marts, 2021

Tieslietu padome nosaka stratēģisku virsmērķi – līdzvērtīga pārstāvība valsts varas atzaru dialogā

Sākt diskusiju par Tieslietu padomes statusu un funkcijām, it īpaši par nepieciešamību paredzēt Tieslietu padomei likumdošanas iniciatīvu un nostiprināt to Satversmē kā konstitucionālu orgānu – tas ir viens no uzdevumiem 12.martā apstiprinātajā Tieslietu padomes stratēģijā turpmākajiem pieciem gadiem.
16. marts, 2021

Aicina atbalstīt Ekonomisko lietu tiesas tiesnešus un viņu mentorus

Lai sniegtu profesionālu atbalstu jaunajiem Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem, kuriem nevienam nav tiesneša darba pieredzes, tiesu sistēma veido mentoru kustību. Katram jaunās tiesas tiesnesim būs savs mentors jeb “darba treneris” no citas tiesas, kas palīdzēs apgūt tiesneša darba profesionālās prasmes.
16. marts, 2021

Precizē tiesu priekšsēdētāju maiņas kārtību

Lai sekmētu tiesu vadītāju maiņas operatīvu un caurskatāmu procesu, Tieslietu padome precizēja Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību, nosakot rīcību, ja konkurss uz šiem amatiem noslēdzies bez rezultāta.
16. marts, 2021

Līdz jaunas kārtības izstrādāšanai neizsludinās konkursus uz apgabaltiesas tiesnešu amatiem

Ņemot vērā, ka ar Tieslietu padomes 2020.gada 30.decembra lēmumu nolemts veidot atsevišķu, uz ārēju konkursu balstītu apgabaltiesas tiesnešu amata kandidātu atlases kārtību, Tieslietu padome apturēja divu normatīvu – Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu konkursa nolikuma un Rajona (pilsētas) un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtības – darbību uz laiku, kamēr tiks izstrādāta jaunā kārtība.
12. marts, 2021

Tieslietu padome pieņem rezolūciju par izpildvaras un tiesu varas dialogu tiesnešu apmācības jautājumos

Tieslietu padome 12.marta sēdē pieņēma rezolūciju par izpildvaras un tiesu varas dialogu tiesnešu apmācības jautājumos, kurā izskaidro, ka neatbilst patiesībai tieslietu ministra publiskajā telpā paustais, ka Tieslietu padomes priekšsēdētājs kavē tiesnešu mācību iestādes izveidi. Tiesnešu apmācības pārņemšana no izpildvaras ir atzīta par prioritāru tiesu sistēmas stratēģisko mērķi. Tieslietu padome priekšsēdētāja vadībā aktīvi strādā pie jaunās tiesnešu apmācības sistēmas izveides.