Par tiesu lietām

Drukas versija
23. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 29.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā saņemta gan aizstāvja kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā izskatīs sūdzību saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekli un divās lietās izskatīs pieteikumus par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
23. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 29.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Rīgas dome un Jūrmalas pilsētas dome.
21. marts, 2018

Lietā par Dzimtsarakstu departamenta atteikumu reģistrēt vārda un uzvārda maiņu nolēmums būs pieejams aprīļa vidū

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 21.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam mainīt pieteicēja vārdu un uzvārdu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams aprīļa vidū.
19. marts, 2018

Augstākā tiesa konstatē jaunatklātu apstākli un atjauno procesu par noziedzīgi iegūtu mantu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 19.martā mutvārdu procesā atklātā tiesas sēdē izskatīja pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Uzklausījusi prokurora un pieteikuma iesniedzēja pārstāvja viedokli, tiesa nolēma atcelt Rīgas apgabaltiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas nolēmumus pilnībā, atjaunot procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai. Motivēts Augstākās tiesas lēmums būs pieejams 23.martā.
15. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem. Septiņās lietās tiesa izskatīs iesniegtās blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu nodaļa, Augstākās izglītības padome un Madonas novada pašvaldība.
15. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu saistībā ar pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem. Rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 
14. marts, 2018

Kaimiņu strīdā par saskaņojuma nepieciešamību atzīst par pamatotu pašvaldības izsniegto būvatļauju

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts kaimiņu zemesgabala īpašnieka pieteikums par būvatļaujas atcelšanu, atzīstot, ka konkrētajā situācijā strīdus saimniecības ēka ir vēsturiska, tā uzbūvēta tiesiski un saskaņojums nav obligāts priekšnoteikums būvniecībai, jo būvprojektā nav paredzētas tādas ēkas izmaiņas, kuras būtiski ietekmētu kaimiņu zemesgabala īpašnieka tiesības.
13. marts, 2018

Atzīst par pamatotu Lauku atbalsta dienesta lēmumu atprasīt piešķirto finansējumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Lauku atbalsta dienesta lēmums atprasīt lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecībai piešķirto publisko finansējumu, ja zemnieku saimniecība, kura šo finansējumu saņēmusi, pēc būvniecības pabeigšanas pārtraukusi vai būtiski samazinājusi lauksaimniecisko ražošanu, kuras attīstībai lauksaimniecības novietne bija nepieciešama.
12. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.martam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto, aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan prokurora kasācijas protests.
9. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija, Lauku atbalsta dienests un Jūrmalas pilsētas dome.