Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
23. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 29.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Rīgas dome un Jūrmalas pilsētas dome.
21. marts, 2018

Lietā par Dzimtsarakstu departamenta atteikumu reģistrēt vārda un uzvārda maiņu nolēmums būs pieejams aprīļa vidū

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 21.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam mainīt pieteicēja vārdu un uzvārdu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams aprīļa vidū.
15. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem. Septiņās lietās tiesa izskatīs iesniegtās blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu nodaļa, Augstākās izglītības padome un Madonas novada pašvaldība.
14. marts, 2018

Kaimiņu strīdā par saskaņojuma nepieciešamību atzīst par pamatotu pašvaldības izsniegto būvatļauju

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts kaimiņu zemesgabala īpašnieka pieteikums par būvatļaujas atcelšanu, atzīstot, ka konkrētajā situācijā strīdus saimniecības ēka ir vēsturiska, tā uzbūvēta tiesiski un saskaņojums nav obligāts priekšnoteikums būvniecībai, jo būvprojektā nav paredzētas tādas ēkas izmaiņas, kuras būtiski ietekmētu kaimiņu zemesgabala īpašnieka tiesības.
13. marts, 2018

Atzīst par pamatotu Lauku atbalsta dienesta lēmumu atprasīt piešķirto finansējumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atzīts par pamatotu Lauku atbalsta dienesta lēmums atprasīt lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecībai piešķirto publisko finansējumu, ja zemnieku saimniecība, kura šo finansējumu saņēmusi, pēc būvniecības pabeigšanas pārtraukusi vai būtiski samazinājusi lauksaimniecisko ražošanu, kuras attīstībai lauksaimniecības novietne bija nepieciešama.
9. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija, Lauku atbalsta dienests un Jūrmalas pilsētas dome.
7. marts, 2018

Atliek pieteikuma izskatīšanu par iekšlietu ministra lēmumu aizliegt personai ieceļot Latvijas Republikā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 7.martā mutvārdu procesā uzsāka izskatīt pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra 2015.gada 5.augusta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējam – Krievijas Federācijas pilsonim – aizliegts ieceļot Latvijas Republikā. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus – pieteicēja pārstāvi, Iekšlietu ministrijas, Drošības policijas un prokuratūras pārstāvjus. Ņemot vērā, ka pieteicēja pārstāvis tiesas sēdē izteica vēlmi iepazīties ar Drošības policijas atzinumu, uz kura pamata iekšlietu ministrs pieņēmis pārsūdzēto lēmumu, tiesa nolēma atlikt lietas izskatīšanu, dodot iespēju pieteicēja pārstāvim vērsties Drošības policijā un lūgt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, lai varētu iepazīties ar konkrēto atzinumu. Lietas izskatīšana atlikta uz nenoteiktu laiku.
2. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.martam

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu, rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļa un Augstākās izglītības padome.
22. februāris, 2018

Augstākā tiesa: ja pastāv būtiskas norādes uz to, ka personas izraidīšanas rezultātā tiktu pārkāptas tās cilvēktiesības, iestādei un tiesai jāpārliecinās par šo apstākļu pamatotu esību

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums atcelt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par pieteicējas un viņas nepilngadīgās meitas piespiedu izraidīšanu no Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijas, vienlaikus nosakot pieteicējai ieceļošanas aizliegumu uz trim gadiem. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesā.
22. februāris, 2018

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē noteiktā summa, kas Dinamo Rīga jāieskaita valsts budžetā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas – AS „Dinamo Rīga” – pieteikums un atcelts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums uzlikt par pienākumu pieteicējai pārskaitīt valsts budžetā pārsniegto izdevumu apmēru 10 636,71 euro (7475,48 Ls) par priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.