Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
9. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome. 
6. novembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par aprēķināto muitas parādu

Senāta Administratīvo lietu departaments 6.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par pieteicējai aprēķināto muitas parādu. Minētais muitas parāds bija noteikts tāpēc, ka Valsts ieņēmumu dienesta ieskatā pieteicēja, veicot ārējā tranzīta procedūru un noformējot muitas deklarāciju, nebija pierādījusi to, ka galamērķa muitas iestādē uzrādīts viss pavaddokumentos norādītais preču daudzums.
4. novembris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātu nodokļu parādu un soda naudu trīskāršā apmērā

Senāta Administratīvo lietu departaments 4.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu par pieteicējai noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokli valsts, sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām un soda naudu.  Minētais uzrēķins bija noteikts, tāpēc, ka Valsts ieņēmumu dienests uzskatīja, ka nav uzrādīta visa informācija par darbinieku nostrādāto darba laiku un samaksu, nav pilnā apmērā aprēķināta piemaksa par nostrādātajām stundām svētku dienās un, atbrīvojot darbiniekus, nav aprēķināta un izmaksāta atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu.
2. novembris, 2020

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros oktobrī pievienoti sešpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
2. novembris, 2020

Atstāj spēkā ģenerālprokurora pavēli par prokurores atbrīvošanu no amata

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par ģenerālprokurora pavēles atcelšanu, atlaižot pieteicēju no prokurora amata. Senāts piekrīt Administratīvās apgabaltiesas secinājumam, ka pārsūdzētajā pavēlē norādītie apstākļi un izdarītie secinājumi kopsakarā ar pārējiem pierādījumiem lietā apstiprina nevainojamas reputācijas trūkumu. Senāts arī piekrīt apgabaltiesas spriedumā paustajam, ka ne tikai prokurora amata kandidātam ir jābūt ar nevainojamu reputāciju, bet arī prokuroram visā tā amata pienākumu pildīšanas laikā.
2. novembris, 2020

Par izskatāmām lietām no 2. līdz 6.novembrim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas nolēmumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas dome.
26. oktobris, 2020

Strīdā ar Uzņēmumu reģistru par lēmumu atcelt iestādes iepriekšējo lēmumu par izslēgšanu no komercreģistra nolēmums būs pieejams novembrī

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 26.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja Uzņēmumu reģistra un trešās personas lietā iesniegtas kasācijas sūdzības strīdā ar Uzņēmumu reģistru par tā lēmumu atcelt savu iepriekšējo lēmumu par komersanta izslēgšanu no komercreģistra. Tiesas sēdē Senāts uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 16.novembrī.
23. oktobris, 2020

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.oktobrim

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā Senāts izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas nolēmumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija, Uzņēmumu reģistrs, Valsts policija, Prokuratūra, Veselības ministrija un Rīgas dome.
20. oktobris, 2020

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar lekciju vadīšanu

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 20.oktobrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru pieteicējam kā valsts amatpersonai liegts savienot valsts amatpersonas amatu ar lekciju vadīšanu. 
19. oktobris, 2020

Atstāj spēkā liegumu maksātnespējas administratoram saņemt informāciju no Kredītu reģistra par juridiskas personas bijušo valdes locekli

Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 19.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Latvijas Bankai sniegt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas. Senāts atzina par pamatotu pirmās instances tiesas secināto, ka pieteicējam nav izsniedzama informācija no Kredītu reģistra par fizisko personu – bijušo administrējamās juridiskās personas valdes locekli.