Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 24.novembrī atcēla pirmās un otrās instances tiesas nolēmumus un izbeidza kriminālprocesu pret personu apsūdzībā par tiesas lēmuma tīšu izpildes kavēšanu, neatverot durvis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbiniekiem. AT atzina, ka izmeklēšanas tiesneša lēmums par kratīšanas izdarīšanu nav uzskatāms par tiesas lēmumu Krimināllikuma 296.panta izpratnē, līdz ar to apsūdzētās darbībās nav viņai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma sastāva. Pilns tiesas lēmums tiks sagatavots piecu darba dienu laikā. AT lēmums nav pārsūdzams.

Augstākā tiesa šodien mutvārdu procesā izskatīja apsūdzētās personas aizstāves kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums un apsūdzētā atzīta par vainīgu tīšā tiesas lēmuma izpildes kavēšanā, bet atbrīvota no kriminālatbildības, jo ar noziedzīgo nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai vajadzētu piespriest kriminālsodu. Tiesas sēdē apsūdzētās advokāte Jeļena Kvjatkovska savu kasācijas sūdzību uzturēja pilnā apmērā un lūdza tiesu atcelt notiesājošos nolēmumus un kriminālprocesu izbeigt. Prokurore Irēna Kačāne lūdza apelācijas instances tiesas lēmumu atstāt negrozītu.

Personai celta apsūdzība par to, ka viņa 2008.gada 22.maijā, atrodoties mājas pagalmā, brīdī, kad pie mājas ieradās KNAB darbinieki veikt kratīšanu, viņus ielaist atteicās, paskaidrojot, ka viņa nav mājas saimniece un nav saņēmusi atļauju kādu ielaist mājā. KNAB darbinieki pieprasīja izpildīt viņu likumīgās prasības – ielaist viņus mājas telpās, paskaidrojot, ka pretējā gadījumā viņi būs spiesti uzlauzt vārtiņus, bet apsūdzētā viņu prasības neizpildīja. KNAB darbinieki ar pieaicinātā speciālista palīdzību izjauca vārtiņu slēdzeni, pirmās un otrās parādes durvju slēdzenes un iegāja mājā kratīšanas veikšanai.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv