Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 2.novembrī izbeidza tiesvedību Britu Virdžīnu salās reģistrētās sabiedrības Recoletos Limited pieteikumā par Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes departamenta Komerctiesas tiesneša Kristofera Klarka (Christoper Clarke) 2013.gada 29.aprīļa rīkojuma lietā pasludināšanu par izpildāmu Latvijas Republikā un par tā izpildes nodrošināšanu, piemērojot Civilprocesa likuma 138.pantā paredzētos prasības nodrošinājuma līdzekļus. Pilns tiesas lēmums tiks sastādīts līdz 16.novembrim.

28.oktobrī Recoletos Limited pārstāvis iesniedza tiesā rakstveida lūgumu izbeigt tiesvedību lietā, pamatojoties uz to, ka Anglijas Augstākās tiesas Karalienes tiesas departamenta Komerctiesa 2015.gada 21.jūlijā atcēlusi tiesneša Kristofera Klarka 2013.gada 29.aprīļa rīkojumu, līdz ar to pušu starpā nepastāv strīds par minētā rīkojuma izpildi Latvijas Republikā. Tiesas sēdē arī Rūdolfa Meroni pārstāve atsauca iesniegto blakus sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas 2013.gada 8.oktobra lēmumu. Uzklausot lietas dalībniekus, tiesa tiesvedību izbeidza.

Skatot blakus sūdzības lietu 2014. gada 15. oktobrī, Civillietu departaments atzina, ka izskatāmajā lietā nepieciešams uzdot jautājumus Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai par to, kā interpretējama 2000. gada 22. decembra Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 „Par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās” un Eiropas Savienības Pamattiesību harta, kā arī nolēma apturēt tiesvedību lietā līdz stājas spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums. Eiropas Savienības Tiesa Augstākajai tiesai sniedza atbildes par minētās Regulas interpretāciju.

Kurzemes apgabaltiesa ar 2013.gada 8.oktobra lēmumu noteica, ka Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes departamenta Komerctiesas tiesneša Kristofera Klarka 2013.gada 29.aprīļa rīkojums lietā Nr.2008 foliants 1324; 2010 foliants 1176 Latvijas Republikā izpildāms daļā pret Aivaru Lembergu, aizliedzot Aivaram Lembergam atsavināt, rīkoties vai samazināt jebkādu savu akciju vērtību (neatkarīgi no tā vai tās pieder tieši vai netieši) AS Ventbunkers, kā arī aizliedzot Aivaram Lembergam dot uzdevumu citām personām veikt iepriekš minētās darbības.

Vienlaikus ar šo lēmumu izbeigta tiesvedība lietā daļā par Apvienotās Karalistes Augstās Tiesas Karalienes departamenta Komerctiesas tiesneša Kristofera Klarka 2013.gada 29.aprīļa rīkojuma izpildi daļā pret Olafu Berķi, Igoru Skoku un Genādiju Ševcovu.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv