Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 30.novembrī mutvārdu procesā uzklausīja procesa dalībniekus lietā, kurā ir izšķirams, vai var piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 % likmi pārvadājuma pakalpojumam, kas saistīts ar preču tranzītu (likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta  pirmās daļas 2.punkts), ja faktiskajam pārvadājuma veicējam nav bijusi licence starptautiskajiem pārvadājumiem. Lietā ir arī strīds par tiesisko saikni starp pārvadājuma veicēju un preču kravas nosūtītāju vai saņēmēju. Tiesa paziņoja, ka nolēmums lietā būs pieejams 29.decembrī.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa noraidīja pieteicēja, individuālā komersanta "L.Č.", pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu daļā, kurā pieteicējam bija aprēķināts papildu pievienotās vērtības nodokļa maksājums. Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka ir sniedzis tādu transporta pakalpojumu, attiecībā uz kuru izpildās visi likumā minētie priekšnoteikumu pievienotās vērtības nodokļa 0 % likmes piemērošanai.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv