Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē vienā lietā pasludinās spriedumu.