Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 14 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

13.oktobrī AT Civillietu tiesu palāta pasludinās saīsināto spriedumu AS „Reverta” prasībā pret sabiedrības bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumu atlīdzību. Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2012.gada 21.decembrī prasību apmierināja daļēji. Tiesa solidāri no atbildētājiem par labu AS „Reverta” piedzina zaudējumus Ls 3 317 333, tiesas izdevumus Ls 20 490,84 un ar lietas vešanu saistītos izdevumus Ls 111 146 , kopā Ls3 448 970,29. AS „Reverta” prasību par zaudējumu Ls 56 748 075 atlīdzību tiesa noraidīja. (Lieta PAC-130/2016).

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv