Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 25 lietas. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par pušu aizstāšanu. Astoņās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 18 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumu.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē paredzējusi izskatīt divas lietas. Vienā lietā saņemts prokurora apelācijas protests un apsūdzētā apelācijas sūdzība par pirmās instances tiesas spriedumu un vienu lietu AT Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Krimināllietu tiesu palāta 15.decembrī turpinās izskatīt krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu divi apsūdzētie notiesāti par to, ka viņi aktīvi piedalījās masu nekārtībās, kas saistītas ar grautiņiem, postījumiem, dedzināšanu, mantas iznīcināšanu, ar vardarbību pret personu, ar pretošanos varas pārstāvjiem, un saistītas ar sekām. Abi apsūdzētie sodīti ar nosacītu brīvības atņemšanu – viens – uz diviem gadiem, otrs – uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Par pirmās instances tiesas spriedumu prokurors iesniedzis apelācijas protestu, viens no apsūdzētajiem – apelācijas sūdzību. Iepriekšējā tiesas sēdē 25.novembrī tiesa atlika lietas izskatīšanu, jo neieradās viens no apsūdzētajiem. (Lieta PAK-130/2014).

 

2)      Krimināllietu tiesu palātā 18.decembrī slēgtā tiesas sēdē paredzēts skatīt krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas 2011.gada 1.jūnija spriedumu apsūdzētā attaisnota apsūdzībā pēc Krimināllikuma 154.1panta otrās daļas par cilvēku tirdzniecību attiecībā uz nepilngadīgo, kas izdarīta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas protestu iesniegusi prokurore, lūdzot atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un taisīt jaunu, notiesājošu spriedumu. Pagājušajā tiesas sēdē šī gada 29.septembrī krimināllietas iztiesāšana tika atlikta sakarā ar cietušās un liecinieku neierašanos uz tiesas sēdi. (Lieta PAK-91/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv