Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs deviņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Septiņās lietās būs nolēmuma pasludināšana.