Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu. Četrās lietās būs sprieduma pasludināšana.