Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs četras apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienā lietā iespējama izlīguma apstiprināšana. Trīs lietās pasludinās spriedumu un divās lietās – papildspriedumu. 15 lietas izskatīs rakstveida procesā.